Լիվինգսթոն Լարնեդ. «Հոր զղջումը»

Լիվինգսթոն Լարնեդ. «Հոր զղջումը»

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  2. Գրի՛ր
  3.  պարգև- Ընծա, նվեր, ձիր
  4. արշալույս-Արեածագ, լուսածագ, լուսաբաց, լուսադեմ, այգ, այգաբաց
  5. նվաստացնել-Ստորացնել
  6. երկչոտ-վախկոտ, վեհերոտ, զարհուրկոտ
  7. խոնավ- Թաց, նամ, նամետ, տամուկ
  8. ծածուկ-Գաղտնի, թաքուն, գաղտուկ
  9. տառապել -Տանջվել, չարչարվել, կեղեքվել, նեղվել, տվայտել

Հուզիչ հատված

Հիշո՞ւմ ես, թե դրանից հետո ինչպես մտար գրադարան, որտեղ ես կարդում էի՝ երկչոտ, տխուր: Երբ ես լրագրի վրայից թեթևակի քեզ նայեցի՝ գրգռված, որ ինձ խանգարել են, դու անվճռական կանգ առար դռան մոտ: «Ի՞նչ ես ուզում»,-կոպիտ հարցրի ես:
Դու ոչինչ չպատասխանեցիր, բայց կտրուկ նետվեցիր դեպի ինձ, վզովս ընկար և համբուրեցիր: Քո ձեռքերը սեղմում էին ինձ սիրով, որն Աստված դրել է քո սրտի մեջ և որը չվերացավ նույնիսկ իմ արհամարհական վերաբերմունքից:  

Protected: italiano.

Protected: italiano.

Gli esercizi

Fai il plurale delle frasi :
1- La pizza è calda.  le pizze sono calde
2- Il pesce è crudo. i pesci sono crudi
3- La maestra è gentile   le maestre sono gentili

4- Il posto è occupato. i posti sono occupati
5- La macchina è nuova ……Le macchine sono nuovi…………………………………………..
6- Il bambino è bello ………i bambini sono belli………………………………………
7- Il caffè è dolce ………i caffe sono dolci………………………………………

8- L’arancia è fresca …………gli arancie  sono fresche………………………………..
9- La casa è piccola ………le case sono piccoli………………………………………
10 -Il fiore è giallo ……………i fiorie sono giolli…………………………………………
11 –La bistecca è fredda ……le bistecche sono fredde………………………………………………
12 –Il negozio è chiuso ……i negozii  sono chiusi………………………………………………
13 –Il tavolo è sporco ………i  tavoli sono sporchi……………………………………………
14 –Il film è noioso ………i film sono noiosi………………………………………………
15 –Il taxi è giallo …………i taxi sono gialli………………………………………..
16 –L’albero è grande ………gli alberi  sono grandi…………………………………………….
17 –La piazza è deserta ……le pizze sono deserte………………………………………………..
18 –Il mercato è affollato ……i mercati sono …alffolati…………………………………………..
19 –Il ristorante è caro ……i ristoranti ……sono cari………

20 –La città è grande ………le citta sono  grandi………………………………………………..
21 –Il bar è aperto ……i …bar  sono aperti……………………………………………….
22 –La pizza è cara ……le pizze sono care………………………………………………..
23 –Il libro è pesante ……i libri sono pesanti…………………………………………………..
24 –La borsa è leggera ……le borse sono leggeri……………………………………………..
25 –Il carrello è pieno ……i carrelli sono pieni……………

 

Completa:
c’è \ ci sono
…………l’autobus …ce……..i ragazzi …ci………la bicicletta ……ci……….i negozi
……ce………le bottiglie ……ce…… la partita …ci……….. i treni ……sono……. Lo sciopero
……….gli amici …………la figlia.
Dov’è \ dove sono
…….……Dov`e…….il supermercato ……dove..…….. i quaderni ……sono………. I soldi
…..….………. Le chiavi …………..il passaporto ………….……le scarpe
…dove……… la sciarpa …sono…. L’entrata …dove….. il comune …dov`e…….. la questura
Mi piace \ mi piacciono
Mi parce……..le caramelle ………mi piacciono…… Il gelato ……mi piacciono……….. il riso ……mi piacciono……… La
frutta …pizace…..……… i pomodori ………mi pioce………i film ………mi piacciono….. …… la macchina
…,i piace…………….. l’estate………mi piace….……le patate

Quanto costa \ quanto costano
………quanto costano…..………..i pantaloni ……quanto costano………….…….. il computer …………Quanto costa……..
i calzini …………… quanto costano……………il giornale ………Quanto costa………..…….le scarpe …quanto costano……il
biglietto…quanto costano……………….. gli occhiali………Quanto costa………….l’ombrello……quanto costano…………..…
il libro …quanto costano……..Le banane………Quanto costa. …………Il caffè …Quanto costa………..………….i biscotti