Ուրարտու

Ուրարտու

 

 

Վանի թագավորությունը պետություն էր Հայկական լեռնաշխարհում, 
մ. թ. ա. IX–VII դարերում. ասորեստանյան աղբյուրներում անվանվել է 
«Ուրարտու», տեղական սեպագիր արձանագրություններում`  «Բիայնիլի» և «Նաիրի», իսկ Աստվածաշնչում` «Արարատ»: 
 
Վանի թագավորության հիմնադրման մասին վարկածներից մեկի համաձայն՝ այն առաջացել է մ. թ. ա. XIII–XI դարերում՝ Վանա լճից հարավ հիշատակվող Ուր(ու)ատրի ցեղային միության հիմքի վրա: Մեկ այլ տեսակետ այն կապում է Արարատյան դաշտի հետ` ելնելով թագավորության Արարատ-Ուրարտու անվանումից: Ներկայումս ընդունված է այն տեսակետը, ըստ որի՝ թագավորության սկզբնատարածքը Վանա լճի ավազանն է, որի հետ էլ կապվում է թագավորության հիմնական ինքնանվանումը` «Բիայնիլի» (այդ պատճառով էլ գիտության մեջ պետությունը հայտնի է նաև «Վանի թագավորություն» անվամբ):
Առաջին վկայված արքան Արամե Ուրարտացին է, որի անունն ասորեստանյան աղբյուրներում 3 անգամ հիշատակվում է մ. թ. ա. 859–843 թթ-ի ընթացքում: Ըստ այլ տեսակետի՝ Վանի թագավորության հիմնադիր-արքան Սարդուրի I-ն է՝ Լութիպրիի որդին, որն էլ մ. թ. ա. 830-ական թվականներին կառուցել է Տուշպա (Տոսպ) մայրաքաղաքը: Տուշպայի հիմնադրման արձանագրություններում նա իրեն անվանել է «Նաիրի երկրի արքա» և ներկայացել «մեծ արքա, հզոր արքա, տիեզերքի արքա, արքաների արքա» տիտղոսներով։

 

 

 

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

 

13․11․2019․ Պարապմունք 37

 

Առաջադրանքներ

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`

ա) x > 0, բ) x < 0:

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 և -3,      դ) –1 և 1,         է) –13 և 2,

բ) –4 և 2,       ե) 5 և –3,         ը) –1000 և 1,

գ) –3 և –10,   զ) –16 և –12,   թ) 25 և –25։

4)  ՝

ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,

բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

0, -1,  -2, -6, -7, -11,  7, 24, 31:

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

-30, -17, 13,  12, -11, -8, — 7, -4, — 3, 1, 0:

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < 1 < 3, գ) –4 < 2 < 3, ե) –14 <  -1 < –5,

բ) –4 < 1 < 0, դ) –5 < 4 < 5, զ) –28 < 21 < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարու-

թյունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից ոչ, գ) –10-ը բացասական թիվ է այո,

բ) –7-ը փոքր է 0-ից ոչ, դ) 2-ը դրական թիվ է  ոչ։

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից -2, գ) –7-ից -6, ե) 2-ից — 1, է) –5-ից4-,

բ) –6-ից- 4, դ) 0-ից -1, զ) 10-ից -8, ը) 5-ից4-։

Беспокойство за родителей

Беспокойство за родителей

Русский

Однажды учительница обратила внимание, что один из её учеников ушёл в себя и сидит в задумчивости.

— Тебя что-то беспокоит? — спросила она.

— Мои родители, — ответил мальчик. — Отец работает с утра до вечера, чтобы накормить и одеть меня, а также заплатить за обучение в школе. По ночам он подрабатывает, чтобы накопить на обучение в колледже. Мама целый день готовит, убирает, стирает, ходит по магазинам, чтобы я ни в чём не нуждался.

— Что же тебя так тревожит?

— Боюсь, они попытаются сбежать.

 

 

Армянский

Մի օր ուսուցիչը նկատեց, որ իր ուսանողներից մեկը կորցրել է գիտակցությունը և նստած է մտքի մեջ:

«Ինչ-որ բան ձեզ անհանգստացնում է»: Հարցրեց նա:

«Իմ ծնողները», պատասխանեց տղան: — Հայրս աշխատում է առավոտից երեկո ինձ կերակրելու և հագնվելու համար, ինչպես նաև վճարելու է դպրոցական վճարների համար: Գիշերային ժամերին նա լուսնային լույս էր տալիս քոլեջում փրկվելու համար: Մայրս ամբողջ օրը եփում է, մաքրում, ջնջում, գնումներ անում, ուստի ինձ ոչ մի բանի պետք չի:

«Ի՞նչն է ձեզ այդքան անհանգստացնում»:

«Ես վախենում եմ, որ նրանք կփորձեն փախչել»

Թարգմանչություն անգլերենից-հայերեն

Թարգմանչություն անգլերենից-հայերեն

THE WOLF AND THE KID

Anglish

THE WOLF AND THE KID

THE WOLF AND THE KIDTHE WOLF AND THE KID
There was once a little Kid whose growing horns made him think he was a grown-up Billy Goat and able to take care of himself. So one evening when the flock started home from the pasture and his mother called, the Kid paid no heed and kept right on nibbling the tender grass. A little later when he lifted his head, the flock was gone.

He was all alone. The sun was sinking. Long shadows came creeping over the ground. A chilly little wind came creeping with them making scary noises in the grass. The Kid shivered as he thought of the terrible Wolf. Then he started wildly over the field, bleating for his mother. But not half-way, near a clump of trees, there was the Wolf!

The Kid knew there was little hope for him.

“Please, Mr. Wolf,” he said trembling, “I know you are going to eat me. But first please pipe me a tune, for I want to dance and be merry as long as I can.”

The Wolf liked the idea of a little music before eating, so he struck up a merry tune and the Kid leaped and frisked gaily.

Meanwhile, the flock was moving slowly homeward. In the still evening air the Wolf’s piping carried far. The Shepherd Dogs pricked up their ears. They recognized the song the Wolf sings before a feast, and in a moment they were racing back to the pasture. The Wolf’s song ended suddenly, and as he ran, with the Dogs at his heels, he called himself a fool for turning piper to please a Kid, when he should have stuck to his butcher’s trade.

Do not let anything turn you from your purpose.

 

Armenia

Գայլը և այծը

Գայլը և երեխաները Գայլը և երեխաները
Մի անգամ կար մի փոքրիկ Kid, որի աճող եղջյուրները ստիպեցին նրան մտածել, որ նա մեծահասակ Բիլի Այծ է և կարողանում է ինքն իրեն հոգ տանել: Այսպիսով, մի երեկո, երբ հոտը սկսեց արոտավայրից տուն, և նրա մայրը զանգահարեց, Երեխային ուշադրություն չդարձրեց և ճիշտ պահեց `նրբանկատորեն խոտորելով խոտը: Մի փոքր անց գլուխը բարձրացնելով ՝ հոտը չքացավ:

Նա մենակ էր: Արևը խորտակվում էր: Երկար ստվերները սողում էին գետնին: Մի ցուրտ փոքր քամի եկավ նրանց հետ սողացող ՝ խոտերի մեջ ահավոր ձայներ արձակելով: Kid- ը ցնցվեց, երբ նա մտածում էր սարսափելի Գայլի մասին: Այնուհետև նա սկսեց վայրիորեն դաշտում ՝ արյունոտելով իր մորը: Բայց ոչ կիսով չափ, ծառերի մի փշուրի մոտ, Գայլը կար:

Kid- ը գիտեր, որ նրա համար քիչ հույս կա:

«Խնդրում եմ, պարոն Գայլ, — դողալով ասաց նա, — գիտեմ, որ դուք ինձ կուտեք: Բայց նախ խնդրեմ ինձ լարել, քանի որ ուզում եմ պարել և ուրախանալ այնքան ժամանակ, որքան կարող եմ »:

Գայլին դուր էր գալիս մի փոքր երաժշտության գաղափարը ուտելուց առաջ, այնպես որ նա հարվածեց ուրախ ուրախությանը և Kid- ը ցնցվեց և ցրվեց օրեկան:

Մինչդեռ հոտը դանդաղ էր տեղափոխվում տնային տնտեսություն: Դեռ երեկոյան օդում Գայլի խողովակները հեռու էին տեղափոխվել: Հովիվ շները փչեցին ականջները: Նրանք ճանաչեցին այն երգը, որը Գայլը երգում է նախքան խնջույքը, և մի ակնթարթում նրանք նորից վազում էին արոտավայր: Գայլի երգը ավարտվեց հանկարծակի, և երբ նա վազեց, Շների հետ կրունկներ կրելու ժամանակ նա իրեն հիմար անվանեց `մի երեխա գոհացնելու համար պղպեղ շուռ տալու համար, երբ նա պետք է կցված լիներ իր մսագործ առևտրին:

Թույլ մի տվեք, որ ինչ-որ բան ձեզ վերածի ձեր նպատակից:

Ֆիզիկա դասարանային աշխատանք

Ֆիզիկա դասարանային աշխատանք

Դասարանական 2

1Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,
դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:

2Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.
ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պող-
պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

3Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.
1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից, 2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

4Պինդ վառելանյութերից են …Պինդ վառելանյութը այն պինդ մարմնային վիճակում գտնվող նյութերն են, որոնք օգտագործվում են որպես վառելանյութ՝ էներգիա ստանալու կամ ուղղակի տաքացման համար։……:

5Ինչո՞վ են պայմանավորված «թթվային անձրեւները» :

Թթվային անձրևները առաչանում են ավտոմեքենաների ծուխից գործարանների առտանեյտումներից:

6.Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագությունը:

V=S/T