Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Առաջադրանքներ

1) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ գրառումները.

A (–7), B (+8), C (–4), D (+21), E (–50), F (–100)։

img_20191117_161637

2) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

 

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրա-

կան ուղղությամբ,

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բա-

ցասական ուղղությամբ։

img_20191117_161646.jpg

3) Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր.

img_20191117_161640

4) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից

քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս

կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։
b — կետը գտնվում է դրական և բացասակն թվերի մեջտեղում;

img_20191117_161646-1

5) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), G (–կետերը, եթե միավոր հատվածի

երկարությունը սմ է, 1 սմ է։

img_20191117_161656-1

Մայրենի տանը

Մայրենի տանը

 

 

 

  1. Գրի՛ր  թաքուն, թախծոտ, գեղեցիկ,  ուժեղ, մութ, ալարկոտ, ալարկոտ, ջինջ  բառերի հոմանիշները և հականիշները:

Թաքուն-Գաղտնի, ծածուկ- բացարձակ, բացահայտ

թախծոտ- լացակումաց տխաուր- ուրախ, զվարդ:

ուժեղ- Կորովի, զորեղ, զորավոր, հզոր, — տկար:

ալարկոտ-անբան- աշխատող 

ջինջ- պարզ վճիտ- ախտոտ

Տեքստում գտիր աշնանային պատկերները, դո՛ւրս գրիր:

Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք դեռ ունեին մի երկու խնձոր, իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շանը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ ու ննջում էր, և աքաղաղի կարմիր կատա՛րը, և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել և զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է և միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։

Ֆիզիզկա տանը

Ֆիզիզկա տանը

Խնդիր.

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:

100 x 20=200

2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

3600 : 800=2800

2800 — 800=2000

3.   Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները։

K2SO4,H2CO3,СaO,NaOH,Na2O, HNO3,NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։