Երկրաչափություն ինքնուրույն աշխատանք․

Երկրաչափություն ինքնուրույն աշխատանք․

1․ Գտեք ABC անկյան կից անկյունը, եթե` <ABC=1250    

     180-125=55

Քանի որ, անկյունների գումարը 180^0 , ապա  <ABC -ի կից անկյունը կլինի ՝ 180^0 -125^0= 55^0

2․Նկարում <AOB=500, <FOE=700: Գտեք AOC, BOD, COE և COD անկյունները:

<AOB=500\

<FOE=700

<AOB=<BOD=500 հակադիր անկյուններ
                                              <FOE=<BOC=700      հակադիր անկյուններ                                           <BOD= 1200

Գտեք AOC, BOD, COE և COD ?

  1. 70+50= 120

Պատ՝․ AOC, BOD, COE և COD 120

4.Տրված է AB=BC, AB=2AC                    

P=50 սմ

AB=?, BC=?, AC=?

P=50 սմ

AB=?, BC=?, AC=?

AC= x սմ =10սմ
=BC=AB=2x սմ=20 սմ
50=2x+2x+x
50=5x
x=10 սմ 

4.Նկարում AB=BC, <1=1300: Գտեք <2-ը:

<A = <C (  եռ․ ABC հավասարասրուն  է)<C= 180^0-130^0= 50^0 ( կից անկյուններ )
<A=<2 ( հակադիր անկյուններ ) =50^0

  1. 180-130=500

Պատ՝․ 500

5. Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 320-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ անկյունները:

Միակողմանի  անկյունների գումարը 180^0
180^0-32^0=148^0

148^0:2=74^0

74^0+32^0=106^0

Պատ՝ 74^0,106^0

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s