Երկրաչափություն

21.05.2021

1. Տրված է BDC հավասարասրուն եռանկյան գագաթի ∡D անկյան մեծությունը:

 Որոշիր հիմքին առընթեր անկյունների մեծությունները, եթե ∡D=37°։

  1. 180-37= 143
  2. 143:2=71,5

    2․Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը 59° է:Որոշիր եռանկյան գագաթի անկյան մեծությունը:
59*2=118

180-118=62

3․Որոշիր NEM հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե 

NM հիմքին առընթեր N անկյան կից անկյունը հավասար է 149°-ի:

  1. 180-149=31


4․Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60°է, իսկ փոքր էջի և ներքնաձիգի գումարը հավասար է 21 սմ-ի:

 Գտիր փոքր էջի երկարությունը:

1. <B=60^0
<A=30^0
BC=x
AB=2x
x+2x=21
3x=21
x=7սմ
2x=14 սմ

5.
ex05_25.PNGDE−∢CDFկիսորդն է ,CE−∢FCD կիսորդն է . ∢CED=108° :
Գտի՛ր անկյուն DCF-ն ։

  1. 108:3=36
  2. 108-36=72

Պատ՝․ < 36 <72

6․ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է բարձրություն AC հիմքին:

 Հիմքի երկարությունը 20 սմ է և∡CBD=37°:

Trijst_vs1.png

Գտիր CD հատվածի երկարությունը և ∡ABD ու ∡ABC անկյունների մեծությունները:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s