Լեզվական աշխատանք ՝ պարագաներ

Լեզվական աշխատանք ՝ պարագաներ

Սեղանի տակից հավաքիր թափվախ թղթերը:

Սեղանի տակից- տեղի պարագա

Աստիճաններով իջնելիս սայթաքեցի

Իջնելիս- ժամանակի պարագա

Լույսը կամաց կամաց բացվում էր

Կամաց կամաց- ձևի պարագա

Իմ չափ աշխատել ոչ ոք չի կարող

Չափ- չափի պարագա

Այս տարածքը տրվում է վարձով

Վարձով- պայմանի պարագա

Եղբայրս մեկնել է արտասահման՝ սովորելու

Սովորելու-նպատակի պարագա

Վախից քարացել էր

Վախից- պատճառի պարագա

Տոնի արթիվ աղջիկներին նվերներ էն պատրաստել

Տոնի- պատճառի պարագա

Քո ասելով՝ ոչ ոք գործ չի անի

Քո ասելով- հիմունքի պարագա

Չնայած հոգսաշատությանը Կարեննը իրեն երջանիկ էր զգում:

Չնայած-Զիճման պարագա

Հոգսաշատությանը- Զիճման պարագա

Արձագանքը գալիս է բարձր սարից -արձագանք- ենթակա, գալիս է ստորոգյալ, բարձր- որոշից

Սարից- տեղի պարագա

Նա ընդատեց իր տխուր երգը և միամիտ պարզությամբ պատասխանեց իր հարցին

Ընդատեց, պատասխանեց- ստորոգյալ, իր- հատկացուցիչ , տխուր -որոշիչ, միամիտ-որոշիչ,

Պարզությամբ- Ձևի պարագա

Ես գիշերուզօր որոնումներ էի կատարում, որ մի հարման աշխատանք գտնեմ

Ես — ենթակա կատարում էի- ստորոգյալ որոնումներ- ուղիղ խնդիր, աշխատանք- ուղիղ խնդիր, մի հարմար -որոշիչ, գտնեմ-ստորոգյալ

Գիշերուզօր-ժամանակի պարագա

Մարտի ամենաթեժ պահին տեղեկացրին, որ թշնամու բանակը նահանջում է:

Նրանք- ենթակա , բանակը- ենթակա, տեղեկացրին նահանջում են- ստորոգյալ, մարտի հատկացուցիչ, թշնամու-հատկացուցիչ:

Ամենաթեժ պահին-ժամանակի պարագա