2022-2023 Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Ընտրություն- Խոհարարություն

Ֆիզկուլտուրա- Բասկետբոլլ

Հայոց Լեզու

Հայոց Լեզվի բաժին./

Գրականություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-9/

Հանրահաշիվ

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-8/
Երկրաչափություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-8/

Ռուսերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Անգլերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-9/

Քիմիա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-8/

Ֆիզիկա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1-8/

Կենսաբանություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-9/

Աշխարհագրություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իրավունք

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Առողջագիտություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Երրորդ ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Լաուրա Սարգսյան-8.4 դասարան

Ընտրություն-Իտալերեն

Մարզաձև- Սուսերամարտ

Հայոց լեզու-Բաժին

Գրականություն-Բաժին

Հանրահաշիվ-Բաժին

Երկրաչափություն-Բաժին

Պատմություն-Բաժին

Աշխարհագրություն-Բաժին

Հասարակագիտություն-Բաժին

Ֆիզիկա- Բաժին

Քիմիա-Բաժին

Անգլերեն-Բաժին

Ռուսերեն- Բաժին

Իտալերեն- Բաժին

Մաթեմատիկա Առանց բանաձևերի-Բաժին

2020-2021 հաշվետվություն

Ահա իմ բլոգը։

Առարկաների հաշվետվություն

Բաժինները։

Հայոց լեզու-https://laurasargsyan.home.blog/category

Հայոց Գրականություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Պատմություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Աշխարհագրություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Կենսաբանություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Քիմիա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1/

Ֆիզիկա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Հանրահաշիվ

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be/

Երկրաչափություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Ռուսերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Անգլերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Մաթեմատիկա-առանց-բանաձևերի

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%a5%d6%80%d5%ab/

Ընտրություն- Իտալերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/italiano/

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփումը՝ հաշվետվությունը սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների համար ։

Բարև  ես Լաուրան եմ : Ես այսօր կպատմեմ ձեզ Սեպտեմբերից-Դեկտեմբեր իրականացրած նախագծերի մասին, կպատմեն թե մենք ինչ ենք անցել այս ընթացքում:

Իմ իրականացրած նախագծերը

-Գրականություն

Մենք սեպտեմբերից մինջև դեկտեմբեր իրականացրել ենք շատ նախագծեր: Կարդացել ենք շատ հետաքրքիր պատմվացքներ:

Պատմվացքներ -Գրականությունից

Հրանտ Մաթևոսյան. Հացը:

Մուշեղ Գալշոյան «Ծիրանի ծառ»

Կոմիտաս-Սպասում:

և այլն:

Ամանորյա ընթերցանություններ

Ամանորյա ընթերցանուցյուն՝ Եղևնին

Ս. Բաքի «Սուրբ ծնունդի օրվա առավոտը»:

Այլ ամիսնների նյութեր տեսեք Գրականության բաժնում:

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Երկրաչափություն.

Երկրաչափությունից մենք նախագծեր դեռ չենք իրականացրել մենք կատարել ենք շատ երկրաչափությունից վարժությոններ:

Երկրաչափության բաժին-

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Բանավոր մաթեմատիկա-

Նվեր կրդահամալիրին:Իմ խնդրագիրքը:

Աշխարհագրություն —

Ինձ դուր եկած թեմանները

Աշխարհի պետությունների խմբավորումը

Աշխարհագրութուն

Պատկեր

Երկրի/ Հանրությունը %

Այլ դասերը տեսեք հղումով

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Անգլերեն — —

Ինձ շատ է դուր եկել նախագծերը անգլերեն լեզվից

Ամանորյա նախագծեր

All I Want For Christmas Is You

I Saw Three Ships with Lyrics | Christmas Carol & Song

Christmas Candy Canes

The Little Christmas Star

Ինձ դուր եկած ստեղծագործական աշխատանքններ

My good friends.

My hobby

About my living room.

Ռուսերեն

Моя милая Родина!

В мире животных .

История одной улицы

Герои наших дней

Ռուսերեն բաժին

Պատմություն

Պատմությունից մենք անցել ենք ՛շատ-շատ հետաքրքիր պատմություններ

Օրինակ՝

Մահմեդություն.

Պատմություն ՝բլոգային աշխատանք Վարդանանց

Ավատատիրություն. համամեմատություն համաշխարհային փորձի հետ: և այլն

Պատմության բաժին

Ֆիզիկա

Ֆիզիկաից անցել ենք շատ Ֆիզիկոսնների մասին անցել ենք շատ բանաձևեր և շատ հետաքրքիր փորձեր ենք արել Ֆիզիկաի լաբարատորայում:

Ֆիզիկաի բաժին

Քիմիան անցկացրել էինք շատ փորձեր շատ հետաքրքիր ֆիզիկական թեմաններ ենք անցել իրականացրել էինք շատ նախագծեր:

Քիմիայի բաժին

Կենսաբանություն-

Կենսաբանությունից անցել ենք շատ ծաղիկնների կառուցվացքներ անցել ենք բնության կարևոր մասինիկն և այլն:

Նախագծեր

Խասկիներ. Իմ սիրելի կենդանիի մասին:

Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը

Ռադիո նյութ- Ջիրմուռների մասին.

Բորոբոսասունկ. Բորբոսնած եմիշ:

Պատրաստում եմ Մածուն.

Պատրաստում եմ Մածուն.

Պատրաստում եմ Մածուն.

Երգ — երգից մենք իրականացրել ենք շատ նախագծեր մեդիաուրբաթներ, երգել ենք հետաքրքիր հայրենասիրական երգեր և այլն:

Պար- Մենք պարի ժամանակ խաղում ենք ժողովրդական խաղեր և պարոՒմ ենք հետաքրիրք ավանդական պարեր:

Ընտրության գործունեություն

Իտալերեն-Իտալերեն լեզուն ինձ շատ է դուր գալիս և այդ պատճառով ել ես ընտրել եմ Իտալերեն և ես արդեն կարողանում եմ խոսել Իտալերեն:

Իմ սիրելի աշխատանքները Իտալերեն լեզվից

Un po di me.

L’albero di Natale di Pluto

L’albero di Natale di Pluto

Իտալերեն Ամանոր նախագիծ իմ կատարած առաջադրանքնները — 12/12020

Իտալերեն Ամանոր նախագիծ իմ կատարած առաջադրանքնները — 12/12020

Ֆիզկուլտուրա -մենք բասկեդբոլի ընտրության ժամանակ սովորել ենք բասկեդբոլ խաղալ խաղացել ենք և ինձ շատ է դուր եկել:

Տեխնոլոգիա-Տեխնոլոգյան ես կավագործության խումբ եմ և ես պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր իրեր Օրինակ՝ Բաժակ, զանգակ, աստղ: Ինձ շատ է դուր գալիս կավով աշխատել:

Նախագծաին շաբաթ կիրակիններ:

Ես և նկարչությունը

Նախագիծ՝Իմ սիերլի ֆիլմը:

Իմ սիրելի նկարը՝«Աստղազարդ գիշերը» Վան Գոգ

Ճամփորդություններ:

Մենք այս տարի սեպտեմբեր ամսին գնացել էինք արատես եռորյա ճամփորդություն շատ հավես անցավ

Նաև մենք իրականացրել էինք նախագիծ Տիարի հետ գնացել էինք քայլքի

Հղումը այստեղ

Գեղեցիկ քայլք

Սեպտեմբերից հոկտեմբերի նախագծեր

Կոմիտասյան օրեր

Սեբաստացու օրեր

Ստեփան զորյանի շաբաթ

Հարիսայի ծես և այլ հետաքրքիր իրականացրած նախագծեր

Ամփոփիչ հաշվետվություն:

Բարև ես Լաուրան եմ  սովորում եմ 6-րդ դասարանում:

Այսօր ես կներկայացնեմ , թե ես ինչ առաջադրանքներ և նախագծեր եմ իրականացրել այս ամբողջ տարվա ընթացքում:Քանի որ մենք ունենք մեր սեփական բլոգերը այնտեղ պահպանվում են մեր բոլոր ամիսների կատարված առաջադրանքները:

Հիմա ես հղումների տեսքով կներկայացնեմ այն:

1-Շրջանի առաջադրանքները

Սեպտեմբեր Սեպտեմբեր ամսվա առաջադրանքներ:

Հոկտեմբեր-Հոկտեմբեր ամսվա առաջադրանքներ

Նոյեմբեր-Նոյեմբեր ամսվա առաջադրանքներ: 

Առաջին շրջանը մեզ համար շատ կարևոր էր, որովհետև մենք <Կրտսեր դպրոցից> տեղափոխվեցինք <Միջին դպրոց> և մենք ձեռքբերեցինք նոր ընկերներ, ուսուչիցներ և շատ հետաքրքիր նոր առարկաներ:

2- Շրջանի առաջադրանքները

Դեկտեմբեր- Դեկտեմբեր ամսվա առաջադրանքներ

ՀունվարՀունվար ամսվա առաջադրանքներ:

Փետրվար-Փետրվար ամսվա առաջադրանքներ:

Ձմռանը մենք շատ հետաքրիր անցկացրեցինք: Իրականացրեցինք շատ նախագծեր, ունեցանք շատ հյուրեր, ներկայացրեցինք մեր  ձեռքով պատրաստած իրերը: Ունեցանք հետաքրիր ձմեռային ճամբար ջոկատներով:

3_Շրջանի առաջադրանքները

Մարտ- Մարտ ամսվա առաջադրանքներ

Ապրիլ _Ապրիլ ամսվա առաջադրանքներ

Մայիս-Մայիս ամսվա առաջադրանքներ

Իսկ այս երեք ամիսները մենք անցկացրեցինք  տանը արտակարգ դրության մեջ: Ինչպես բոլորին հայտնի է հիմա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է Կորոնավիրուսը, այդ պատճառով էլ մենք տանն ենք: Ես շատ էի կարոտում իմ դպրոցին և ուսուցիչներին: Ես հույս ունեմ, որ այս ամենը շուտ կավարտվի և մենք կվերադառնանք մեր հին ու բարի կյանքին , ազատ կզբոսնենք քաղաքով մեկ, կայցելենք դպրոց և այլն: Մենք այս երեք ամիսները մեր դասերը արեցինք տեսազանգերով:  Իմ կարծիքով տանը մնալը ունի և լավ և վատ կողմեր — Օրինակ՝ ես սովորեցի թե ինչպես օգտվել Microsoft Teams-ծրագրից  ավելի շատ ժամանակ անցկացրեցի իմ ընտանիքիս հետ:

56775593_292916401607179_3752109289783689216_o