Բանաոր մաթեմատիկա

Ֆլեշմոբյան խնդիրների քննարկում։

  1. Ջրով լի բաժակը կշռում է 500 գ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գ: Քանի՞ գրամ է կշռում կիսով չափ լցված բաժակը, իսկ կիսով չափ դատա՞րկ։

100+ջուր=500

500-100=400

ջուր/2=400/2=200

100+200=300

Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 27 է: Որքա՞ն է այդ թվանշանների գումարի կրկնապատիկը։

3 x 9= 27

3+9=12

Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9:20: Ամեն դասաժամից հետո տրվում է 10 րոպե դասամիջոց: Ժամը քանիսի՞ն կսկսվի 4-րդ դասաժամը, եթե 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է:

3=30

3x 45=135

Ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը 82 է: 3 տարի հետո ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը կլինի 103: Քանի՞ անդամ կա ընտանիքում:

82-103=21

21:3=7

կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 12 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 4 րոպեում: Որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե միաժամանակ բացեն բոլոր դռներ։

12+4=16

16:4=4

Բանաոր մաթեմ

Ֆլեշմոբյան խնդիրների քննարկում։

  1. Արմենը գրեց 1-ից սկսած հաջորդական թվեր: Այդ թվերը գրելու համար օգտագործեց 99 հատ թվանշան: Ո՞րն էր վերջին գրված թիվը:

./ 99 — 9= 90

2. 90 : 2= 45

3. 45 + 9= 54

  1. Կազմել են երկու հատ երկնշ թիվ՝ օգտագործելով 2, 0, 1, 4 թվանշանները, ընդ որում յուրաքանչյուր թվանշան մեկ անգամ են օգտագործել, և այդ թվերի արտադրյալը հնարավոր ամենամեծն է: Գտեք այդ թվերի գումարը:

2 1,40

  1. 21 + 40=61
  1. Դպրոցի 10-րդ դասարանցիները 150 հոգի են, նրանցից 80-ը գիտեն անգլերեն,  50-ը՝ ֆրանսերեն և 35-ը ևՙ ֆրանսերեն , ևՙ անգլերեն: 6-րդ դասարանցիներից քանի՞ հոգի չգիտեն ո՛չ անգլերեն, ո՛չ  ֆրանսերեն։
  1. Դպրոցի 6-րդ դասարանցիները 100  հոգի են, նրանցից 47-ը գիտեն անգլերեն, 35-ը՝ գերմաներեն և 23-ը ևՙ գերմաներեն, ևՙ անգլերեն: 10-րդ դասարանցիներից քանի՞ հոգի չգիտեն ո՛չ անգլերեն, ո՛չ   գերմաներեն: