Բնագիտություն -4/27/2020

1.Ծաղկից առաջանում են…սերմից և պտուղից………:
2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում: Օրագանները բույսի կյանքում շատ կարևոր են եթե նրանք չլինեն բույսը չի կարող ապրել:
3.Ինչո՞ւ են վարսանդը եւ առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր։
Վարսանդը և առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր , որովհետև վարսանդը բույսի իգական սեռական օրգանն է, իսկ առէջը արական սեռական օրգան: 
4.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար:
Անրաժեշտ է ջուր և ճիշտ ջերմաստիճյան:
5.Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից:
Մարդիկ կարողանւոմ են այդ սերմերից ծառ  կամ ծաղիկ աճացնել և մարդիկ օգտագործել սերմերը ուտելու համար:
6.Բույսերի ի՞նչ օրգաններ են ներկայացված հետեւյալ նկարում: Ի՞նչ գիտեք դրանց մասին:
Այս նկարում տեսնում եմ Ծաղիկ, պտուղ, սերմ: 
Image.jpeg

             Բնագիտություն/ 21.04.2020

                                        Բնագիտություն

1.Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:

Խոտաբույսերի վերգետնյա մասը, որի վրա բուսնում և աճում են տերևները, ծաղիկները և պտուղները:

Օրինակ՝ ամուր, և ուղաձիգ։

2. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:

Ցողունը շատ մեծ դեր է կատարում բույսի կյանքում< Եթե նա չլինի չի կարող աճել և բուսնել տերևները

3. Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:

Բույսերի մեծ մասի տերևները կազմված են տերևաթիթեղից և կարճ կամ երկար կոթունից, որով ամրանում են ցողունին Տերևները կազմված տերևաթիթեղից և կարճ կամ երկար կոթունից, որով ամրանում են ցողունին:

4. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

 Տերևաթիթեղները լինում են կլոր, ձվաձև, նշտարաձև, եռանկյունաձև, սրտաձև, գծային և այլն։ 

Պարզ տերևներ օրինակ-կաղնի, կեչու

Բարդ- բոլոր հատապտուղները ունեն բարդ տերևններ- օրինակ մոշ, ելակ։

5.Ի՞նչ է պատկերված:Պատմիր դրանց մասին:նկ.1

  1. Նկարում  ուզում է ասել, որ  ամպերը լիցքաորված են +- այսինքն  վերևում գտնվում է+ իսկ ներքևում —Image.jpeg     

2․ նկարում պատկերված է   հյուսվածքները:      

Image.jpeg

 

Բնագիտություն ապրիլի 13/17

1.Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
Այն բույսերը որոնք ծաղիկ են տալիս: Օրինակ ծիրանի, գիլասի ծառը և այլն…

2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:
Օրինակ բույսերի մեջ կան 2 խումբ օրգանների վեգետատիվ և գեներատիվ:

3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:
Արմատը գտնվում է հողի մեջ և նա շատ կարևոր է բույսի աճման համար:

4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:
Կան 2 տեսակի Ձև արմատի` Առանցքային և փնջաձև: նրանք տարբերվում են իրենց կառուցվածքով

5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
դրանք միմյանցից տարբերվում:
Կան 3 տեսակի Գլխավոր Արմատ, Կողմնային արմատ և հավելյալ արմատ: Գլխավոր արմատը զարգանում է սերմից, իսկ հավելյալ արմատը զարգանում է ցողունի ստորին մասից, իսկ դրանից էլ առաջնում է կողմնային արմատը:

6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր
շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Բնագիտություն ապրիլ 6-10

  1. Ի ՞նչ է հյուսվածքը — Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:
  2. Ի ՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը — Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող,հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ։
  1. Բույսի ո ՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը — Արմատի ծայրին և ընձյուղի գագաթին գտնվող գոյացնող հյուսվածքը ապահովում է բույսի աճն ըստ երկարության, իսկ ցողուններում և արմատներում գտնվողները՝ ըստ հաստության։
  2. Ո ՞ր հյուսածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր — Մեխանիկական հյուսվածքը բույսին տալիս է ամրություն և ճկունություն։ Այն հաճախ անվանում են նաև հենարանային հյուսվածք։ Դրանց բջիջների պատերը խիստ հաստացած, փայտացած են։
  3. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք — Կենդանական օրգանիզմներում տարբերվում են չորս տեսակի հյուսվածքներ. էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
  4. Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան — Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող,հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ։

Նոր թեմա

Բնագիտություն օնլայ աշխատանք 30․3.2020

=

Մարտ 30-ապրիլ 3

Նախագիծ

Հարցեր

1*Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը… երեւույթներ են:

որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք ֆիզիկական երեւույթներ են:

2*Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկա-
րագրե՛ք դրանց:

Օրինակ՝ խմելու ջուր։

3*Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

 Եթե դեֆորմացիա առաջացնող ուժերը մարմնի վրա այլևս չեն ազդում, ապա վերացող դեֆորմացիան կոչվում է առաձգական, իսկ պահպանվողը՝ պլաստիկ կամ մնացորդային

Օրինակ՝ ես ձեռքս հարվածեցի սեղանին, ընկա ոտքս ոլորեցի,

Նոր թեմա.

Բնագիտություն առցանց ուսում 3/16/2020

Մարտ 16-20

1*Նախագիծ

2*Պատասխանիր հարցերին.

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:
2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:

Կենդանի օրգանիզմները սնվում են, շնչում, հեռացնում ոչ պիտանի նյութերը, շարժվում, բազմանում և վերարտադրում իրենց նմաններին:

 

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:

Այո

 

Բնագիտություն տնային աշխատանք.

Տնային 1

Պատմել.Բջիջ

1.Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմա-
չափից:

Բժշկական ջերմաչափը տարբերվում է, որովհետև այն չափում է մարդու օրգանիզմի ջերմությունը:

2.Ճի՞շտ է վարվում արդյոք նկարում պատկերված տղան: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:E1327544-5EDA-42AD-B409-4AB07D4CB919 Ոչ որովհետև կայծակի ժամանակ վազել չի կարելի պետք է ոտքերը իրարմոտ կքանստել:

 

Բնագիտություն/ առցանց ուսում 3/3/2020

1**Փորձ.Չօգտագործելով կողմնացույց փորձիր որոշիր . ԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌՆԵՐԸ

ԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Աշխատանքի նպատակը՝ որոշել Երկրի մագնիսական բեւեռների ուղղությունը:
Անհրաժեշտ սարքեր՝ ջրով լի թաս, ասեղ, խցան, հայտնի բեւեռներով մագնիս:
1. Թասը լցրե՛ք ջրով, խցանը գցե՛ք ջրի մեջ եւ դրե՛ք հորիզոնական սե- ղանի վրա:
2. Ասեղը հպե՛ք մագնիսին այնքան, մինչեւ մագնիսանա: Այնուհետեւ, փոխազդեցության մեջ դնելով մագնիսի հետ՝ որոշե՛ք ասեղի հյու- սիսային եւ հարավային բեւեռները: Հիշե՛ք, որ մագնիսների նույնանուն բեւեռներն իրար վանում են, տարանունները՝ ձգում:
3. Մագնիսը հեռացնելով՝ ասեղը զգուշորեն տեղադրե՛ք խցանի վրա: Պտտվելով` նա կկանգնի որոշակի դիրքում: Այդ դիրքում ասեղի հյուսիսային մագնիսական բեւեռին համապատասխանող ծայրը ցույց կտա Երկրի հյուսիսային աշխարհագրական բեւեռի ուղղությունը: Այդտեղ է գտնվում Երկրի հարավային մագնիսական բեւեռը: Ասեղի հակառակ ծայրն ուղղված կլինի դեպի Երկրի հյուսիսային մագնիսական բեւեռը, որը գտնվում է հարավային աշխարհագրական բեւեռում:
4. Որոշելով Երկրի հյուսիս-հարավ ուղղությունը` կարելի է գտնել նաեւ հորիզոնի մնացած կողմերը: Եթե դեմքով կանգնենք դեպի հյուսիս, ապա բացված աջ ձեռքը ցույց կտա արեւելք, իսկ ձախը՝ արեւմուտք:

Հարցեր.
1*Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:

Վառելանյութի ջերմարար ունակություն,վառելիքի այրման ջերմություն, պինդ, հեղուկ կամ գազային վառելիքի լիայրման ժամանակ անջատվող ջերմության քանակը։

2*Ինչո՞ւ է կայծակին միշտ ուղեկցում որոտ:

Կայծակին ուղեկցող որոտի առաջացման բացատրությունը հետևյալն է. էլեկտրական հոսանքի արագ աճի պատճառով կայծակի անցուղու ներսում օդը խիստ տաքանում է և արագ ընդարձակվում։

3*Բեր սննդային շղթայի օրինակ,որ կազմված կլինի 4 օղակից:
4**Ի՞նչ էներգիայով է օժտված երկնքում թռչող ինքնաթիռը:

Մեծ արագության, բեռնունակության, գործողության շառավիղի, մանևրունակության, հուսալիության շնորհիվ ունի ավելի լայն կիրառություն, քան մյուս թռչող սարքերը։

Բնագիտություն տանը մարտ 2-6

Մարտ 2-6

Տնային 1

http://online.fliphtml5.com/fumf/pvhu/#p=95:

1*Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:

Վառելանյութի ջերմարար ունակություն,վառելիքի այրման ջերմություն, պինդ, հեղուկ կամ գազային վառելիքի լիայրման ժամանակ անջատվող ջերմության քանակը։ 

2*Ինչո՞ւ է կայծակին միշտ ուղեկցում որոտ:

Կայցակից առաջանումէ որոտ։

3*Բեր սննդային շղթայի օրինակ,որ կազմված կլինի 4 օղակից:

 

4**Ի՞նչ էներգիայով է օժտված երկնքում թռչող ինքնաթիռը:

։ Մեծ արագության, բեռնունակության, գործողության շառավիղի, մանևրունակության, հուսալիության շնորհիվ ունի ավելի լայն կիրառություն, քան մյուս թռչող սարքերը։