Իրավունք Համեմատություն

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույն օրենքը սահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության, համապատասխան մարմինների և քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները և կարգավորում է դրանց հետ կապված հարաբերությունները:

Աշխարհի բոլոր երեխաները, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից ու սոցիալական դիրքից, ունեն իրավունքներ: Պետությունն էլ պարտավոր է ապահովել այդ  երկրում ապրող երեխաների իրավունքները:Երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած անձը. այս դրույթն ամրագրված է ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայում և ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներում: 1989թ նոյեմբերին  ընդունված հռչակագիրը սահմանում է երեխաների իրավունքները, որոնք պարտավորվում են ապահովել դրան միացած բոլոր երկրները, այդ թվում և Հայաստանը:

Ըստ այդմ` երեխան

 • Ծննդյան պահից ձեռք է բերում անվան և քաղաքացիության իրավունք:
 • Երեխաներն իրավունք ունեն շփվել երկու ծնողի հետ և լինել ընտանիքի անդամ: Այն երեխաները, ովքեր չեն ապրում ծնողների հետ, իրավունք ունեն պարբերաբար նրանց հետ հանդիպել:
 • Երեխաները չպետք է անօրինական ճանապարհով դուրս հանվեն իրենց հայրենիքից կամ բռնի կերպով պահվեն արտերկրում:
 • Երեխաներն ունեն անվճար կրթություն ստանալու իրավունք:
 • Պետությունները պարտավոր են պաշտպանել երեխաներին պատերազմներից: 15 տարեկանից փոքր երեխաները չպետք է զորակոչվեն:
 • Բոլոր փախստական երեխաներն ունեն պաշտպանության և օգնության իրավունք:
 • Երեխաները չպետք է զբաղվեն ծանր և վտանգավոր աշխատանքով: Իսկ աշխատելու դեպքում նրանց որոշակի արտոնություններ պետք է տրվեն:
 • Պետությունները պարտավոր են պաշտպանել երեխաներին բռնությունից, անմարդկային վերաբերմունքից, շահագործումից  և սեռական ոտնձգություններից:
 • Երեխան ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք:

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններ|՝

 1. չխախտել Կանոնները, ուսումնառության ընթացքում հարգել այլոց իրավունքները. 
 2. պահպանել անվտանգության կանոնները. 
 3. չուշանալ ուսումնական պարապմունքներից և մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված բոլոր պարապմունքներին. ուսումնական պարապմունքի ժամանակը այլ նպատակով չօգտագործել. 
 4. չ՛ծխել 
 5.  ուսումնական պարապմունքների հաճախել կոկիկ հագնված, առանց շպարի 
 6. բացակայության դեպքում նախօրոք տեղեկացնել սահմանված կարգով.  
 7. սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ճամբարներին, ստուգատեսներին, ծեսերին, տոներին. 
 8. սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական ճամփորդություններին, ուսումնա-հասարակական նախագծերի իրականացմանը. 
 9. վարել իր ուսումնական բլոգը. 
 10. հետևել կայքին, դասավանդողների ուսումնական բլոգներին և սահմանված կարգով մասնակցել կայքի աշխատանքներին. 
 11. վարել էլեկտրոնային հասցե, պատասխանել ուսուցչի, Դպրոցի կազմակերպչի, Տնօրենի, գրասենյակի ղեկավարի, Կրթահամալիրի տնօրենի էլեկտրոնային նամակներին. 
 12. մասնակցել հիգիենիկ պահանջների պահպանմանը, ուսումնական տարածքի և գույքի խնամքին.
 13. սահմանված կարգով ներկայացնել ուսումնական գործունեության հաշվետվությունները։  Հարց 1 ՝ Կա՞ն կետեր , որոնք չեն համապատասխանում օրենքին ։


  Հարց 2 ՝ Կա՞ն կետեր, որոնք բացակայում են կանոնադրության մեջ։Իմ կարծիքով այստեղ ամեն ինչ ճշգրիտ գրված էր և ոչ մի խախտում չկա։ Ըստ այս կետերի երեխան իր իրավունքները չպետք է խախտի և չպետք ՝է։

                               Իրավունք ինքնուրույն աշխատանք                    

 1. Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող ուսուցիչ է?

Կախված է նրա մանկավաժական որակավորումից  և ուղությունից, որովհետև դպրոցում բացի ուսուտցիչնեիրց ուրիշ աշխատողներ էլ կան:

 • Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ մանկավարժական աշխատող է?

Այո՝ որովհետև դպրոցը չի կարող ընդունել ուսուցիչին առանձ մանկավարժական փորձ ունենալու

 • Ուս հաստատությունում օվքեր են վարչական աշխատողներ

Տնօրենները փոխտնորերնները:

 • Ուս հաստատությունում օվքեր են մանկավարժական այլ աշխատողները?

Հոգեբան, երկարորյա, բժիշկ, խոհարար, պահակ

դԱՍԱՎԱՆԴՈՂԻ ԻՐՎԱՈՒՆՔՆԵՐ

Իրավունք ունի բացակայել

Իրավունք ունի բարկանալ սովորողի վրա

Իրավունք ունի դաս հարցնելու

Գնահատելու

Հարգել կոլեգաններին

Պարտավոր է կարծիք լսելու

Սովորողին հարգելու

Ուրիշների մոտ չբարկանալու

Դասը բացատերելու

Պարտավոր է մտնել սովորողի դրության մեջ

Ուսւուցիչը պարտավոր է ամեն սովորողին մոտենալ իր ձևով

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը

Գործնական աշխատանք․ հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին․

 • ե՞րբ եք գնահատվում -երբ ինչ որ բան ավարտին ենք հարցնում կամ մարդիկ գնահատում են քո արարքը վերաբերմունքը։
 • ո՞վ է գնահատում — մարդիկ իրենց վերաբերմունքով կամ վարվելաձևով կարող են մարդուն ցույց տալ գնահատում են թե ոչ
 • ի՞նչն են գնահատում- գնահատում են աշխատանքը վերաբերմունքը ներկայությունը ձգտումը
 • ինչպե՞ս են գնահատում- իմ կարծիքով դա կախված է մարդուց նա պետք է սովորեցնի մնացածին իր պահելաձևով գնահատել իրեն։ Առաջինը մարդ իրեն պետք է գնահատի որ մյուսները իրեն գնահատեն։ Նաև մարդ իր արած գործը պետք է գնահատի։

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

Սովորողը պարտավոր է

Պարտավոր է․

Հոդված 20

Սվորողը պարտավոր է` https://akhachatryan9619gmail.wordpress.com/2022/09/08/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/#more-6304

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտություններ և կարողություններ, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Իմ տեսանկյունը

 1. Սովորողը պարտավոր է դասաժամին ներկա գտնվելու ուսումնական հաստատությունում

2. Սովորղը պարտավոր է հարգել իր դասընկերներին

3. Պարտավոր է պահպանելու վարքականոնները

4. Պարտավոր է կրթվել

5. Սովորողը պարտավոր է չհատել բացակայություններ նշված քանակի շեմը

6. Սովորողը պարտավոր է հաճախել դպրոց

7. Պարտավոր է ուսուցչի հանդուրժելու և դասը հարգելու նաև հարգանք ցուցաբերելու դասի նկատմամբ թեկուզ եթե դասին պատրաստ չէ կամ չի սիրում ուսուցչուհուն և այլն

Սովորողը իրավունք ունի

Հոդված 20

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

2. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից.

3.1) ստանալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը բավարարելուն ուղղված աջակցություն.

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը.

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

Իմ գրած իրավունքները և հիմնավորումնները

 1. Իրավունք ունի ուսուցչի հետ ընկերական հարաբերություններ ունենալու

2. Իրավունք ունի կարծիք արտահայտելու ուսուչցին կարծիքի հետ համաձայն չլինելու

3.Իրավունք ունի անհրաժեշտության դեպքում պատասխանելու հեռախոսազանգերին

  4. Մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5․ Պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից։