Ինքնուրույն աշխատանք

  1. Նա միանգամայն տիրապետում է իրավիճակին և պետք է մեզ առաջնորդի: Ենթակա Նա — անձնական դերանուն ստորակետ չկա
  2. Մեր աչքերը կրկին փայլ կստանան, և մենք չենք կորցնի մեր կապը կյանքի հետ: Ենթակա- աշկերը գոյական
  3. Խորհրդային Միությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ և հեղափոխություն սկսվեց Կուբայում: ենթակա- Միությունը գոյական ստորակետ կա
  4. Նա լիազորված չէր իր պաշտպանյալի անունից խոսելու, և բոլորը համաձայնեցին նրան դուրս հրավիրել դատարանի դահլիճից:

Ենթակա — նա անձնական դերանուն

  1. Վերջապես հայտնվեցին թիկնապահները, փորձեցին անաղմուկ գործել, ու ոչինչ չստացվեց:

Ենթակա- թիկնապահները գոյական

  1. Դու անգոհ ես և աչքդ չի կշտանում:

Ենթակա-Դու անձական դերանուն

  1. Ի՞նչ կա այդքան անհանգստանալո,ւ շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի:

Ենթակա — այդքան որոշյալ դերանուն

  1. Նավը արագորեն ջրասույզ էր լինում, և անձնակազմը լքում էր խորտակվող նավը:

Ենթակա — նավը գոյական

  1. Առաջինը բացեց դուռը, վերջինը բանալիով փակեց այն, և ոչ ոք այլևս չմտավ այդ տուն:

Ենթակա Առաջինը- թվական

  1. Լռելը ուժեղի հատկանիշ է, թույլերը չեն կարող շատ լռել:

Ենթակա Լռելը -անորոշ

Հայոց լեզու դերբայ

Անկատար ներկա

Կարդալ

Կարդւոմ եմ

Կարդում ես

Կարդում է

կադում ենք

կարդում եք

կարդում են

անկատար անցյալ

Կարդում էի

կարդում էիր

կարդում էր

հոգնակի

կադում էինք

կարդում էիք

կարդում էին

վաղակատար ներկակ

կարդացել եմ 

կարդացել ես

կարդացել է

կարդացել ենք

կարդացել եք

կարդացել էիր

վաղակատար ներկակ

վաղակատար անցյալ

կարդացել էի

կարդացել էիր

կարդացել էր

հոգնակի

կարդացել էինք

կարդացել էիք

կարդացել էին

Ապակատար ներկա

կարդալու եմ

կարդալու ես

կարդալու է

հոգնակի

կարդալու ենք

կարդալու եք

կարդալու են

անկատար անցյալ

կարդալու էի

կարդալու էիր

կարդալու էր

հոգնակի

կարդալու էինք

կարդալու էիք

կարդալու էին

Հայոց լեզու դասարանում

Փղոսկրի ափին բնության պահպանության  ընկերությունը հախորդում է, որ վերջին տասնամյակում  այդ կենդանինների գլխաքանակը հանրապետությունում պակասել է։

Փղոսկրի- գոյական, հասարակ, իր, նյութական, եզակի, սեռական։

Ափի- գոյական, նյութական, հասարակ, իր, եզակի, սեռական։

Բնության- գոյական, հասարակ, նյութական, իր, եզակի, սեռական

Պահպանության- գոյական, հասարակ վերացական, իր, եզակի, սեռական։

Ընկերաություն- գոյական, հասարակ, վերաացական․ իր, եզակի, ուղղական։

Հաղորդում է- բայ, դիմավոր բայ, ներկա անկատար, երորդ դեմք եզակի դեմք։

Վերջին-ածական, ՝՝որակական,դրական։

Տասնամյակում- գոյական, հասարակ, իր, վերացական, եզակի, ներգոյական։
այդ- ցուցական դերանուն

Կենդանիններին- գոյական, հասարակ, իր․ նոյթական, հոգնակի, սեռական։

Գլխաքանակը- գոյական, հասարկա, իր, վերացական, եզակի, ուղղական։

Հանրապետություն- գոյական, եզակի, իր, հասարակ, վերացական, , ներգոյական

Պակասել է – բայ դիմավոր, ներկա վաղակատար, երորդ դեմք, եզակի

Փղերի լրիվ ոչնչացում է սպառնում  նաև շատ  վայրերի, որտեղ որսագողերի դեմ ոչինչ չի ձեռնարկվում։

Փղերի- գոյական, իր, հոգնակի, նյութական, հասարակ, սեռական

Լռիվ- հարաբերական ածական։

Ոչնչաչում -գոյական, իր, եզակի, վերացական, հոասարակ, ուղղական։

Սպառնում է- բայ, դիմավոր, ներկա անկատար ներկա, երորդ դեմք եզակի։

 Շատ – որակական ածական, դրական աստիճան։

Ուրշ- անորոշ դերանուն

Վայրերի – գոյական, իր, հոգնակի, հասարակ, վերացական տրական։

Որտեղ-  հարաբերական դերանուն

Որսագողերի գոյական, հոգնակի, անձ, հասարակ , նյութական, սեռական

Ոչինչ- ժխտական դերանուն

Ձեռնարկվում է- դիմավոր բայ, երորդ դեմք,  եզակի, ներկա անկատար