2022-2023 Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Ընտրություն- Խոհարարություն

Ֆիզկուլտուրա- Բասկետբոլլ

Հայոց Լեզու

Հայոց Լեզվի բաժին./

Գրականություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-9/

Հանրահաշիվ

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-8/
Երկրաչափություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-8/

Ռուսերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Անգլերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-9/

Քիմիա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-8/

Ֆիզիկա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1-8/

Կենսաբանություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-9/

Աշխարհագրություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իրավունք

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Առողջագիտություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Երրորդ ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Լաուրա Սարգսյան-8.4 դասարան

Ընտրություն-Իտալերեն

Մարզաձև- Սուսերամարտ

Հայոց լեզու-Բաժին

Գրականություն-Բաժին

Հանրահաշիվ-Բաժին

Երկրաչափություն-Բաժին

Պատմություն-Բաժին

Աշխարհագրություն-Բաժին

Հասարակագիտություն-Բաժին

Ֆիզիկա- Բաժին

Քիմիա-Բաժին

Անգլերեն-Բաժին

Ռուսերեն- Բաժին

Իտալերեն- Բաժին

Մաթեմատիկա Առանց բանաձևերի-Բաժին

2020-2021 հաշվետվություն

Ահա իմ բլոգը։

Առարկաների հաշվետվություն

Բաժինները։

Հայոց լեզու-https://laurasargsyan.home.blog/category

Հայոց Գրականություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Պատմություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Աշխարհագրություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Կենսաբանություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Քիմիա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1/

Ֆիզիկա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Հանրահաշիվ

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be/

Երկրաչափություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Ռուսերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Անգլերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Մաթեմատիկա-առանց-բանաձևերի

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%a5%d6%80%d5%ab/

Ընտրություն- Իտալերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/italiano/

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփումը՝ հաշվետվությունը սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների համար ։

Բարև  ես Լաուրան եմ : Ես այսօր կպատմեմ ձեզ Սեպտեմբերից-Դեկտեմբեր իրականացրած նախագծերի մասին, կպատմեն թե մենք ինչ ենք անցել այս ընթացքում:

Իմ իրականացրած նախագծերը

-Գրականություն

Մենք սեպտեմբերից մինջև դեկտեմբեր իրականացրել ենք շատ նախագծեր: Կարդացել ենք շատ հետաքրքիր պատմվացքներ:

Պատմվացքներ -Գրականությունից

Հրանտ Մաթևոսյան. Հացը:

Մուշեղ Գալշոյան «Ծիրանի ծառ»

Կոմիտաս-Սպասում:

և այլն:

Ամանորյա ընթերցանություններ

Ամանորյա ընթերցանուցյուն՝ Եղևնին

Ս. Բաքի «Սուրբ ծնունդի օրվա առավոտը»:

Այլ ամիսնների նյութեր տեսեք Գրականության բաժնում:

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Երկրաչափություն.

Երկրաչափությունից մենք նախագծեր դեռ չենք իրականացրել մենք կատարել ենք շատ երկրաչափությունից վարժությոններ:

Երկրաչափության բաժին-

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Բանավոր մաթեմատիկա-

Նվեր կրդահամալիրին:Իմ խնդրագիրքը:

Աշխարհագրություն —

Ինձ դուր եկած թեմանները

Աշխարհի պետությունների խմբավորումը

Աշխարհագրութուն

Պատկեր

Երկրի/ Հանրությունը %

Այլ դասերը տեսեք հղումով

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Անգլերեն — —

Ինձ շատ է դուր եկել նախագծերը անգլերեն լեզվից

Ամանորյա նախագծեր

All I Want For Christmas Is You

I Saw Three Ships with Lyrics | Christmas Carol & Song

Christmas Candy Canes

The Little Christmas Star

Ինձ դուր եկած ստեղծագործական աշխատանքններ

My good friends.

My hobby

About my living room.

Ռուսերեն

Моя милая Родина!

В мире животных .

История одной улицы

Герои наших дней

Ռուսերեն բաժին

Պատմություն

Պատմությունից մենք անցել ենք ՛շատ-շատ հետաքրքիր պատմություններ

Օրինակ՝

Մահմեդություն.

Պատմություն ՝բլոգային աշխատանք Վարդանանց

Ավատատիրություն. համամեմատություն համաշխարհային փորձի հետ: և այլն

Պատմության բաժին

Ֆիզիկա

Ֆիզիկաից անցել ենք շատ Ֆիզիկոսնների մասին անցել ենք շատ բանաձևեր և շատ հետաքրքիր փորձեր ենք արել Ֆիզիկաի լաբարատորայում:

Ֆիզիկաի բաժին

Քիմիան անցկացրել էինք շատ փորձեր շատ հետաքրքիր ֆիզիկական թեմաններ ենք անցել իրականացրել էինք շատ նախագծեր:

Քիմիայի բաժին

Կենսաբանություն-

Կենսաբանությունից անցել ենք շատ ծաղիկնների կառուցվացքներ անցել ենք բնության կարևոր մասինիկն և այլն:

Նախագծեր

Խասկիներ. Իմ սիրելի կենդանիի մասին:

Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը

Ռադիո նյութ- Ջիրմուռների մասին.

Բորոբոսասունկ. Բորբոսնած եմիշ:

Պատրաստում եմ Մածուն.

Պատրաստում եմ Մածուն.

Պատրաստում եմ Մածուն.

Երգ — երգից մենք իրականացրել ենք շատ նախագծեր մեդիաուրբաթներ, երգել ենք հետաքրքիր հայրենասիրական երգեր և այլն:

Պար- Մենք պարի ժամանակ խաղում ենք ժողովրդական խաղեր և պարոՒմ ենք հետաքրիրք ավանդական պարեր:

Ընտրության գործունեություն

Իտալերեն-Իտալերեն լեզուն ինձ շատ է դուր գալիս և այդ պատճառով ել ես ընտրել եմ Իտալերեն և ես արդեն կարողանում եմ խոսել Իտալերեն:

Իմ սիրելի աշխատանքները Իտալերեն լեզվից

Un po di me.

L’albero di Natale di Pluto

L’albero di Natale di Pluto

Իտալերեն Ամանոր նախագիծ իմ կատարած առաջադրանքնները — 12/12020

Իտալերեն Ամանոր նախագիծ իմ կատարած առաջադրանքնները — 12/12020

Ֆիզկուլտուրա -մենք բասկեդբոլի ընտրության ժամանակ սովորել ենք բասկեդբոլ խաղալ խաղացել ենք և ինձ շատ է դուր եկել:

Տեխնոլոգիա-Տեխնոլոգյան ես կավագործության խումբ եմ և ես պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր իրեր Օրինակ՝ Բաժակ, զանգակ, աստղ: Ինձ շատ է դուր գալիս կավով աշխատել:

Նախագծաին շաբաթ կիրակիններ:

Ես և նկարչությունը

Նախագիծ՝Իմ սիերլի ֆիլմը:

Իմ սիրելի նկարը՝«Աստղազարդ գիշերը» Վան Գոգ

Ճամփորդություններ:

Մենք այս տարի սեպտեմբեր ամսին գնացել էինք արատես եռորյա ճամփորդություն շատ հավես անցավ

Նաև մենք իրականացրել էինք նախագիծ Տիարի հետ գնացել էինք քայլքի

Հղումը այստեղ

Գեղեցիկ քայլք

Սեպտեմբերից հոկտեմբերի նախագծեր

Կոմիտասյան օրեր

Սեբաստացու օրեր

Ստեփան զորյանի շաբաթ

Հարիսայի ծես և այլ հետաքրքիր իրականացրած նախագծեր

Մաթեմատիկա-3րդ շրջանի ամփոփում:

Մաթեմատիկայից մենք կատարել ենք շատ առաջադրանքներ, հետաքրքիր խաղեր ենք  ստեղծել և, ամենակարևորը, ստեղծել ենք  մեր սեփական խաղերը մաթեմատիկայի շնորհիվ:

Մենք արդեն ավարտեցինք 6-րդ դասարանը և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դասատուն ընկեր Գրետան է, քանի որ նա մեզ շատ բաներ է սովորեցրել: Ես նրա շնորհիվ մաթեմատիկան ավելի լավ սովորեցի և սկսեցի սիրել: Մենք կատարել և իրականացրել ենք տարբեր հետաքրքիր նախագծեր-

Օրինակ՝ Սասնա Ծռեր, Գարնանամուտ, Մաթեմատիկան Թվերի մեծ աշխարհում, ստեղծել ենք կորոնավիրուսի մասին խաղ, գրել ենք ինքնաստուգման թեստեր և այլ հետաքրքիր նախագծեր:

Իսկ թե ինչ առաջադրանքներ ենք կատարել՝ տեսեք հղումներով:

  1. ≈Թվերի մեծ աշխարհում, տասնորդական կոտորակների կլորացումը≈
  2. Մետաղադրամի պամությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ։
  3. Մոգականը մաթեմատիկա
  4. Մաթեմատիկա-Իքնաստուգման թեստ:
  5. Մաթեմատիկա իմ ստեղծած խաղը- հետաքրքիր խնդիրներ Կորոնավիրուսի մասին։
  6. Գարնանամուտ մաթեմատիկա.
  7. Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
  8. Մաթեմատիկա՝ առցանց ուսում։

Իսկ իմ կողմից մաթեմատիկայի բոլոր ուս. շրջանների կատարած առաջադրանքները կարող եք տեսնել իմ բլոգում՝ նշված հղումով՝ Մաթեմատիկայի տետր

Mathematics - Forest City Regional School District

Հաշվետվություն ապրիլի 27/30.

ԵՍ այս շաբաթ կատարել եմ շատ առաջադրանքներ, դիտել եմ ֆիլմ,  խաղացել եմ սեղանի խաղեր: Ես շատ հետաքրքիր եմ անցկացրել իմ շաբաթը

Կատարել եմ շատ նախագծեր, տարբեր լեզեուներից: Արել եմ լրացուցիչ պարապմունքներ:

Ես ամեն շաբաթ դիտում եմ մի հետաքրքիր ու նոր ֆիլմ և իհարկե պատմում ձեզ ֆիլմի մասին:

Ես նայել եմ երկու շատ ուսուցանող ֆիլմ,  որը ես ձեզ կներկայացնեմ:

Առաջին ֆիլմը շատ հուզիչ ֆիլմ էր և իհարկե շատ հետաքրքիր:

Ֆիլմի անուններ- <Վաղը ամեն ինչ կսկսվի նորից>: Այն հայրիկի և իր աղջկա մասին է:

Film na weekend: "Jutro będziemy szczęśliwi"

Երկորորդ ֆիլմը Դա Ալադինն է:  Բոլորիդ հայտնի է համանուն մուլտֆիլմը և 2019 <Դիսնեյ ընկերությունը> թողարկեց Ալադին մուլտֆիլմի ֆիլմ տարբերակը, որը ցնցող էր ինձ համար:

Disney - ը պլաններ ունի նկարահանել ...

Շատ հետաքրքիր էր:

Ես  ամեն շաբաթ լսոսում եմ տարբեր հայտնի երգիչների  թողարկած ալբոմներ: Եվ այս շաբաթ ես լսել եմ Դուա Լիպայի թողարկած ալբոմներից մեկը, որը լի է իր  գեղեցիկ և դուրեկան երգերով:

Պատկեր:Dua Lipa - Hotter than Hell.png - Վիքիպեդիա ... Be the One - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարանDua Lipa (ալբոմ) - Վիքիպեդիա՝ ազատ ...Last Dance - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Ահա այսպես է անցնում իմ շաբաթը:

Հաշվետվություն ապրիլի 20/24

Այս շաբաթ ես շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցի իմ ընտանիքի հետ: Մենք շատ ֆիլմեր դիտեցինք, սեղանի տարբեր խաղեր խաղացինք, ես երգեցի, պարեցի, պատրաստեցի և, իհարկե, սովորեցի:  Ես շատ եմ սիրում ֆիլմ կամ մուլտֆիլմ նայել և ես այս շաբաթ նայել եմ երկու ֆիլմ

Առաջինը  ֆիլմը, որն ինձ շատ դուր եկավ, դա Մալիֆիսենտ ֆիլմն էր — այն շատ հետաքրքիր էր: Այն հեքիաթ ֆիլմ էր չարի և բարու մասին:

Մալեֆիսենտա ֆիլմը՝ օնլայն:

Երկրորդ ֆիլմը Կոկո Շանելի մասին էր, այն ինձ համար  ավելի հետաքրքիր էր:: Այն պատմում էր էր կյանքի դժվարությունների և գեղեցիկ կյանքին ձգտելու մասին: 

Կառլ Լագերֆելդը քննադատել է Օդրի ...

Ես սիրում եմ երգել կամ երգ լսել և այս ընթացքում ես լսել եմ իմ սիրելի Երգչուհուն, որը Billie Eilish-ն է, այս երգչուհին ինձ դուր է գալիս իր յուրովի հատկություններով:

Billie Eilish Confronts Body Shamers By 'Shedding Layers' Of ...

Եվ վերջում ես շատ եմ կարոտել իմ ընկերներին, ուսուցիչներին և դպրոցին:

These Funny Words From "Friends" Will Be There For You ...

 

 

Մաթեմատիկ հաշվետվություն 2019

Բարև ձեզ ես Լաւրա Սարգսյանն եմ: Ես այսօր կներկայացնեմ ձեզ մաթեմատիկայի հաշվետվություն Սեպտեմբերից- Դեկտեմբեր:

Ինքնաստուգումներ:

Ինքնաստուգում

Մաթեմատիկա  աշխատանք

Protected: Մաթեմատիկա ինքնաստուգում

Մթեմատիկ կրթահամալիրի տոն

Գրաֆիկ

Մխիթար Սեբատացի թվերի աշխարհում

Մթեմատիկա դասարանում

Մաշտաբ մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասրանում

Մաթեմատիկա դասարանում

Մթեմատիկա դասարանում

Մթեմատիկա դասարանում

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանում

 

Մաթեմատիկ դասարանում

Մաթեմատիկ դասարանում

Մաթեմատիկա դասարանում

Մաթեմատիկա 12/2/2019

 

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա տանը

Իսկ մնացած թողարկումները կարող եք տեսնել իմ բլոգում Մաթեմատիկայի Բաժնում:

Բլոգի հղումը

Մաթեմատիկայի բաժին:

 

«Մայրենիի հաշվետվություն»

Բարև  ես Լաուրան եմ : Ես այսօր կպատմեմ ձեզ Սեպտեմբերից-Դեկտեմբեր իրականցրած նախագծերի մասին, կպատմեն թե մենք ինչ ենք անցել այս ընթացքում: Մենք մայրենիից իրականացրել ենք շատ նախագծեր որոնցից են:

 

Սեբաստացու օրեր

Սեբաստացիական աշխարհը

Կարդում ենք Սարոյան

Վելվետե շալվարը: Վիլյամ Սարոյան

Վիլիամ Սարոյան

 

Կոմիտասյան օրեր

Գրել ենք շատ գործնական աշխատանքներ

Գործնական աշխատանք. մայրենի

Գործնական աշխատանք

Մայրենի գործնական աշխատանք

 

Կարդացել ենք Վիլիամ Սարոյանի Վելվետե շարվարը:

Կարդացել ենք Ուշինարա, որը ինձ շատ է դուր եկել

Կարդացել ենք Ստեփան Զորյանի «Բարեկամներ» պատմվածքը։

Շատ թարգմանչություններ ենք արել որոնցից են

Վարդան Այգեկցի

Անհանգստանալ ծնողների համար

Պատմվածքներ

Լիվինգսթոն Լարնեդ. «Հոր զղջումը»

Սեբաստացիական իմ ձեռքբերումնները

Մենք նայև իրականցրել ենք ամանորյա նախագծեր

Protected: Ամանորյա երազ

Ահմեդի ուղտ

Ահմեդի ուղտը առաջադրանքներ

Ա.Իսահակյան Ահմեդի ուղտը

Նաև իրականցրել ենք ուսումնական աշուն նախագիծը:

Իմ աշնանային արձակուրդները:

Մենք ունեցել ենք  գրաբարյան օրերը

Գրաբար

Գրաբարյան օրեր

 

Մայրամուտ

Մենք գրել ենք ստեղծագործական աշխատանք

Սիրել բաց աչքերով

Անխելք թագավորը

Ազնվություն

Մենք գրեցինք Հաշվետվություն

Հաշվետվություն Սեպտեմբերից-Դեկտեմբեր։

Այս իմ նշածները ամենակարևորն են բլոգում իսկ մնացածը դուք կարող եք տեսնել իմ բլոգում Մայրենիի բաժնում

Ահա հղումը իմ բլոգի Մայրենիի բաժնի

Մայրենիի բաժին

Ես այս ամիսների ընթացքում զանազան գիտելիքներ ձեռքբերեցի, շատ տեղեկություններ ստացա:

Ահա ես իրականացրեցի ևս մի նախագիծ դա մայրենիի հաշվետվությունն է:

Հաշվետվություն Սեպտեմբերից-Դեկտեմբեր։

Սովորողների ուսումնական գործունեության ամփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

Բացակույություն չկա։
ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,(նշել բաժինները։

Բլոգի բաժինները

Italiano
Հայ գրողներ
Հայոց լեզու
Հայրենագիտություն
Մաթեմատիկա
Մայրենի
Մուլտֆիլմներ
Պատմ
Պատմություն
Ռուսերեն
Տեխնոլոգիա
Տնային առաջադրանքներ
Տրիատլոն
Ֆիզիկա բնագիտություն
Ամանորյա մուլտֆիլմ
Անգլերեն
Անհատական պլան
Առորյա
Բանավոր մաթեմատիկա
Բառարան
Բնագիտություն
Գրաբար
Գրողներ
Ես
Ես ինձ հետ
Երաժշտություն
Ընտրություն
Թեստեր
Իմ ուսումնական ճամփորդությունները
Կոմիտասյան օրեր

ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,

Ուշացումներ չկան։
մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
ուսումնասիրություն
լուսաբանում(նշել ճամփորդությունները, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)

Դեպի սևան
Դեպի սևան պատում

Պատրաստում ենք Իտալական պիցցա։

մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
նախագծերի թվարկում (նշել նախագծեր, որոնց մասնակցլ եք)
անհատական աշխատանքը նախագծում

Կոմիտասյան օրեր, Սեբաստաու օրեր,   Հարիսայի ծես, Կարդում ենք Սարոյան,  Կրթահամալիրի տոն, Դիմակահանդես, Մեդիա ուրբաթ

մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.(միջավայրի խնամք և այլն)
Այո

մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.

Այո մասնաքցում եմ։
մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.(թվարկեք այն տոները, նախագծերը, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)

Մեդիա ուրբաթ,
Տեսանյութի հղումը
Հարիսյի ծես,
Սեբաստցու 30 ամյակ։
Ամանորյա մեդիա ոիրբաթ,
Տեսանյութի հղումը
մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
համերգի, ներկայացման

կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.(Եթե ունեք նկատողություն ՝նշեք )

Ոչ չունեմ
անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
նոր դասեր։

ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) սովորողի առաջադիմության ինքնագնահատում.(յուրաքանչյուր առարկայից ինքներդ ձեզ գնահատեք )
Ես ինձ կգնահատեմ դրական։

ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ սովորողի հարցադրումները, առաջարկությունները.
առաջարկություն դեռ չունեմ։

«Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
ընթերցանություն
ուսումնասիրություն
ուսումնական այլ աշխատանքներ (նշել, որ նախագծին եք մասնակցելու )

Ես կմասնաքցեմ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ ընթերցանությանը;

ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
Ձեր ընտրած ճամբարային ջոկատը։

Դեռ չեմ որոշել։