«My dear mother»💖

💖My sweet and tender mother💖

💖  “You shine like the sun!”💖

💖 “Do you have a scent like a lilac?”💖

“💖I count the minutes when I see you.”💖

💖”Do you have a nightmare?”💖

💖”I miss you always”💖

💖”My mother loves you infinitely.”💖

Աքրոստիկոս Մայրիկի մասին💖

💖Մայր իմ անուշ ու քնքուշ💖

💖Արևի պես փայլում ես դու💖

💖Յասամանի պես բույր ունես դու💖

💖Րոպեներ եմ հաշվում  թե երբ քեզ կտեսնեմ💖

💖Իրիկնային փայլ ունես դու💖

💖Կարոտում եմ քեզ ես միշտ💖

💖Իմ մայր սիրում եմ քեզ ես անսահման։💖