2. Խնդիր

9+5+4=18

84-18=66

66:3=22

22+5+9+4=40

Պատ՝․ 40

3.Խնդիր

4*7=

28+24=52

52-եթե պատրաստել են 416 դետալ

1-ժամում -8 դետալ

24*8=192

4.Խնդիր

Պատ՝․ 18

5․ Խնդիր

x-ով լուծում

Աշոտ-x

Վարդան-x+10+6

x+16-3*(x-6)

x+16=3x-18

2x=34

x=17

x+10=27

6*3=22

22:2=11

11+6=17

17+10=27

6.Խնդիր

52-2=50

50-6:2= 22

Պատ՝․ 22 մյուսում 6-ով ավել

6.Խնդիր

350:50=7

Մթեմատիկա առանձ մանաձևերի

1.Հետեւյալ թվերից ո՞րն ունի ավելի շատ բաժանարար` 6 , 9, 12, 16:

1) 6 2) 9 3) 12 4) 16

2.Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 1 թվանշանը:

1) 10 2) 18 3) 19 4)այլարժեք

3.Արշակը գործուղման մեկնեց ուրբաթ օրը եւ վերադարձավ այդ օրվանից հաշված 39-րդ օրը: Ո՞ր օրը գործուղումից վերադարձավ Արշակը:

1)երկուշաբթի 2) չորեքշաբթի 3) շաբաթ 4) հինգշաբթի

4.Դպրոցի աշակերտական խորհրդ իընտրությունների ժամանակ Խաչիկը ստացավձայների 30%-ը, Վաչիկը՝ 45%-ը, իսկ Հրաչիկը՝25%-ը: Քանի՞ հոգի մասնակցեց ընտրություններին, եթե հայտնի է, որ Վաչիկը բոլոր ձայների կեսից 6 ձայն պակաս է ստացել:

1)120 2) 80 3) 60 4) այլարժեք

5.1,2,3,4,…,98,99,100 թվերից քանի՞ հատն են 7-ով մեծ այդ ցուցակի որեւէ թվից եւ 11-ով փոքր այդ ցուցակի մեկ այլթվից:

1)77 2) 82 3) 90 4) 92

6.Այժմ ժամը 10:42 է: Ժամը քանի՞սը կլինի 1521 րոպեանց:

1)07:11 2) 10:43 3) 12:03 4) այլպատասխան

7.Եթե ապրիլ ամսվա օրերից 12-ն անձրեւոտ էին, ապա ապրիլյան օրերի քանի՞տոկոսն է եղել ոչ անձրեւային:

1)18% 2) 60% 3) 40% 4) այլպատասխան

8.6 հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից ամենամեծը հավասար է 30, հավասար է մեկ այլ 10 հաջորդական բնական թվերի գումարին, որոնցիցամենամեծը հավաար է

1)17 2)18 3) 21 4)այլարժեք

9.Չինգաչունգ խաղալիս Կարենը ցույց տվեց հավասար քանակությամբ քար և մկրատ, իսկ թուղթ ցույց տվեց ընդհանուրի 46%-ի չափով: Ընդհանուրի քանի՞ տոկոսի դեպքում Կարենը չի ցուցադրել մկրատ:

1) 73% 2) 54% 3) 27% 4) այլպատասխան

10.Վերամբարձ կռունկը կարող է բարձրացնել 20 մեծ կամ 30 փոքր արկղ: Առավելագույնը քանի՞ փոքր արկղ կարող է բարձրացնել վերամբարձ կռունկը 14 մեծ արկղերի հետ միաժամանակ:

1) 6 2) 7 3) 8 4) 9

Մաթեմաատիկա առանց բանաձևերի դասարանում

Խնդիր 7: Երբ Անին 7 տարեկան էր, նրա մայրը 31 էր: Հիմա Անին իր մայրիկից փոքր է 3 անգամ: Քանի՞ տարեկան է Անիի մայրիկը:

31-7=24

24:2=12

Պատ՝․ 12 է

Խնդիր 8: Հինգ արկղերում միասին կա 77կգ մանդարին։ Առաջինում և երկրորդում միասին կա 15կգ, երկրորդ և երրորդում միասին կա 35կգ, երրորդ և չորրորդում միասին՝ 40կգ,չորրորդ և հինգերորդում միասին՝ 32կգ։ Յուրաքանչյուր արկղում քանի՞ կգ մանդարին կա:

 1. 15+35+40+32=122
 2. 122-77=45
 3. 45-35=10
 4. 45-40=5

III=30,I=10, V=22

Պատ՝․ III=30,I=10, V=22

Խնդիր 9: Սեղանին դրված են 4տեսակ մատիտներ: Սև մատիտները 6 հատ են, կապույտ մատիտները սև մատիտներից 5 հատով ավել են, կարմիր մատիտները կապույտ մատիտներից 3 հատով պակաս են, իսկ կանաչ մատիտները 2 հատով ավել են, քան կապույտ և կարմիր մատիտները միասին: Քանի՞մատիտ կա սեղանին:

 1. =6
 2. =III+5
 3. III=II-3
 4. IV=II+III+2

__________

I_? II-? III-? IV-?

Խնդիր 10: Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք:

 1. Անի-I I > V
 2. Դավիթ-II III>I
 3. Նարեկ-III
 4. Արեն- IV
 5. Սյուզի — V

Մաթեմատիկա Առանց Բանաձևի

 • 1.Մենք բոլորս առնչվում ենք ֆինանսական աշխարհի հետ, ուրեմն լինենք նաև ֆինանսապե՛ս առողջ:
 • 2.Փողը նպատակ չէ, պետք չէ փողը ֆետիշացնել: Փողը գործիք է, որի դերը, սակայն, չպետք է թերագնահատել:
 • 3.Ֆինանսական որոշումներում չկան բացարձակ ճշմարտություններ, ամեն ինչ կախված է անձից և իրավիճակից:
 • 4.Ֆինանսական աշխարհն ամեն օր զարգանում է, և կարևոր է շարունակաբար թարմացնել գիտելիքը, ծանոթանալ նոր գործիքներին, իրավիճակներին:
 • 5.Դպրոցում ֆինանսական կրթությունը ներառված է 2-րդից 11-րդ դասարաններում: Այդուհանդերձ այն պետք է ունենա շարունակական բնույթ ողջ կյանքի ընթացքում:
 • 6.«Ես և շրջակա աշխարհը», «Մաթեմատիկա», «Հանրահաշիվ», «Հասարակագիտություն». այս առարկաները ֆինանսական կրթության առումով փոխլրացնում են միմյանց և ապահովում գիտելիքի սիներգիկ զարգացում: Այդ պատճառով էական է առարկայական ուսուցիչների համագործակցությունը:
 • 7.Ֆինանսները սիրում են ուսուցման ակտիվ և աշակերտակենտրոն մեթոդներ. խաղեր, խմբային, նախագծային և հետազոտական աշխատանքներ:
 • 8.Ֆինանսական կրթությունն օգտակար է ոչ միայն սովորողների համար, այլ նաև նրանց ընտանիքների և հենց Ձեզ համար:
 • 9.Ինտեգրում նշանակում է հավասարություն առարկայական և ֆինանսական կրթական նպատակների միջև
 • 10.Ֆինանսական գիտելիքը և հմտությունները պետք է փոխանցել կաթիլ-կաթիլ՝ պարզից անցնելով բարդին: Պետք է տրամադրել սովորողի տարիքին համապատասխան տեղեկատվություն:

Ֆինանսական կրթություն1  լինել առողջ
2   կարողանալ մաքուր օդ շնչել
3   քնել
4   ունենալ ընկերներ
5   լինել սիրված
6   ունենալ հաջողություններ սպորտում
7   ապրել բնակարանում
8   գովեստի արժանանալ ուսուցչի կողմից
9    ամուսնացած լինել
10   ցանկացած պահի կարողանալ որևէ բան խմել
11   ստանալ աշխատավարձ
12   զրուցել դասընկերների հետ
13   ունենալ առողջության ապահովագրություն
14   երաժշտությամբ զբաղվել
15   նկարել նկար
16   տաք ուտեստ ուտել
17   ուշ ժամի երթևեկել միայնակ
18   լինել հարուստ
19   նավարկել աշխարհի շուրջը
20   ունենալ բաճկոն
21   ունենալ ABS համակարգով ավտոմեքենա
22   հեծանիվը թողնել առանց կողպելու
Ավելացում
 23. Հասկանալ կողկինիդ և մտնել նրա դրության մեջ
24. Ընդունել ճիշտ խորհուրդ
25Վարվել դիմացինիդ հետ ինչպես կուզենայիր քեզ հետ վարվեին
26 Կարողանալ երբեմն ասել ոչ
 27. Խնայել ժամանակը 

Մասնակիցներ՝ Անիտա Գրիգորյան, Լուիզա Թովմասյան, Լաուրա Սարգսյան։

Ստուգատեսային շաբաթ․ աշխատանքների գնահատում

Calculus — The Mathematics of 'Change' | by Gaurav Goel | Towards Data Science

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։_4 աշխատանք-
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։Նվեր կրդահամալիրին:Իմ խնդրագիրքը:Սեբաստացի կրթական բաց համայք,
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի, Սեբաստացի կրթական բաց համայք, ։, Նվեր կրդահամալիրին:Իմ խնդրագիրքը:
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։— Չգիտեմ
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։-Եթե բաց թողում ունեմ ես ամպայման կլռացնեմ
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։— Դեռ չեմ որոշել
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։— Լավ եթե նախագիծ լինի ես ամպայման կմասնաքցեմ:
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը։

Չիգիտեմ կախված է ինչպիսին եմ կատարել իմ առաջադրանքնները:

Նվեր կրդահամալիրին:Իմ խնդրագիրքը:

Քանի ճյուղից է բաղկացած Սասնա ծռեր էպոսը եթե 1920 : 480։

Նշել տարբերակներից ճիշտ պատասխանը:

ա/-3 զավակ

բ/-2 զավակ

գ/-4զավակ

Փարզիր, թե որ թվականին է էպոսի ամբողջկան տարբերակը թարգմանվել Հայերենից-Ռուսերեն, եթե այդ թվին + 1 դար կստացվի 2039:

Նշել տարբերակներից ճիշտ պատասխանը:

1901

1915

1909

1903

Ընդհանուր քանի աշխատող ուզեց Դավիթը իր հորեղբորից հոր տաճարը կառուցելու համար, եթե նա ուզեց քար կտրող, քար տաշող, պատշար և ջուր բերող, յուրաքանչյուրից 500-ական մարդ։

Նշել տարբերակներից ճիշտ պատասխանը:

1500

2000

2500

3000