Բնագիտություն ապրիլի 13/17

1.Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
Այն բույսերը որոնք ծաղիկ են տալիս: Օրինակ ծիրանի, գիլասի ծառը և այլն…

2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:
Օրինակ բույսերի մեջ կան 2 խումբ օրգանների վեգետատիվ և գեներատիվ:

3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:
Արմատը գտնվում է հողի մեջ և նա շատ կարևոր է բույսի աճման համար:

4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:
Կան 2 տեսակի Ձև արմատի` Առանցքային և փնջաձև: նրանք տարբերվում են իրենց կառուցվածքով

5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
դրանք միմյանցից տարբերվում:
Կան 3 տեսակի Գլխավոր Արմատ, Կողմնային արմատ և հավելյալ արմատ: Գլխավոր արմատը զարգանում է սերմից, իսկ հավելյալ արմատը զարգանում է ցողունի ստորին մասից, իսկ դրանից էլ առաջնում է կողմնային արմատը:

6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր
շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Բնագիտություն ապրիլ 6-10

  1. Ի ՞նչ է հյուսվածքը — Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:
  2. Ի ՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը — Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող,հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ։
  1. Բույսի ո ՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը — Արմատի ծայրին և ընձյուղի գագաթին գտնվող գոյացնող հյուսվածքը ապահովում է բույսի աճն ըստ երկարության, իսկ ցողուններում և արմատներում գտնվողները՝ ըստ հաստության։
  2. Ո ՞ր հյուսածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր — Մեխանիկական հյուսվածքը բույսին տալիս է ամրություն և ճկունություն։ Այն հաճախ անվանում են նաև հենարանային հյուսվածք։ Դրանց բջիջների պատերը խիստ հաստացած, փայտացած են։
  3. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք — Կենդանական օրգանիզմներում տարբերվում են չորս տեսակի հյուսվածքներ. էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
  4. Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան — Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող,հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ։

Նոր թեմա

Բնագիտություն դասարանում

Դասարանական 1

Հարցեր.
1. Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը։ Ի՞նչ է որոտը։

Երկու տարանուն լիցքեր լիցքաորված մարմիներ մոտեցնելիս առաչանում է կայծակ:

 

2. Ի՞նչ է շանթարգելը, եւ ինչպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայ­
ծակի հարվածից։

Շանթագրելը դա այն է, որը  պաշպանում է տան տանիքը կայծակից և ամպրոպից:

Եվ հարվածում է այն տներին, որոնք շանթարգել չունեն:

3. Երկրի մակերեւույթի վրա ո՞ր առարկաներին է կայծակն առավել հաճախ
հարվածում։ 

Կյածակը հարվածում է այն տներին որոնք մակերեսից ավելի բարձր է:

4. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք, եթե հայտնվել եք բաց
տարածքում:

Պետքե պարկել չոր հողի վրա և սպասել մինչև կայծակը կավարտվի

 

Բնագիտոթյուն տնային աշխատանք

1.Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.

 

1) դուռը հրելիս-մեխանիկական աշխատանք, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս-մեխանիկական աշխատանք, 3) քայլելիս-շփման ուժ:

2*Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում

․ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին

կշռաքարը դրված է գետնին

.ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ

3.Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։
5մ x 20ն = 100ջ

4

Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները։

K2SO4,H2CO3,СaO,NaOH,Na2O, HNO3,NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

5.Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգա-
կանության ուժ:

Ոչ
6.Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:

Ուժ չափող սարքը ուժաչափն է:

7. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Միավորների միջազգային համակարգում ուժը  չափվում է Ն·մ-ով։

8.Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.
ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պող-
պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

9.Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից եւ հիդրօքսիլ խմբից, անվանում էն …………կամ ………

 

Նշիր, թե ո՞ր նյութը քանի քիմիական տարրից է կազմված.

H2O2 -2, HNO3 -3, BaO -3, Fe3O4 -2, Al(OH)3 -4, H2SO4 — 3:

 

Դդմի օգտակար հատկությունները

Դդում նախագիծ

Դդում (լատ.՝ Cucurbita), դդմազգիների ընտանիքի միամյա և բազմամյա, մշակովի և վայրի բույսերի ցեղ է։ Հայտնի է 13, Հայաստանում մշակության մեջ՝ 3 տեսակ՝ խոշորապտուղ, կարծրակեղև կամ սովորական և մուշկային[1][2]։

Օգտագործում

Դդումն ունի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք օգտագործվում են որպես սնունդ[44]]: Քուքուրբիտա (Cucurbita) տեսակները նրանցից ամենապահանջվածներն են, օգտագործվում են սննդային արդյունաբերության մեջ, տարբեր եղանակներով կերակուների պատրաստման համար: Չնայած կեղևը ամուր է և դառն, սակայն պտղամիսը քաղցրահամ է և շատ օգտակար[45],[46]: Ուտելի են այս մշակովի սորտերի թ՛ե պտղամիսը, և թ՛ե կորիզները: Շնորհիվ իրենց ամուր կեղևի, շատ դդմատեսակներ հնարավոր է պահպանել երկար ժամանակ, կորիզները ևս պահպանվում են երկար ժամանակ: Ամառային դդմատեսակն ունի նուրբ, բարակ, ուտելի կեղև: Մեծ կիրառություն ունեն նաև կորիզները (սերմերը), որոնք կիրառվում են ամբողջական և աղացած, բուսայուղերի պատրաստման համար, քաղցրավենիքի, սննդի և կերակուրների պատրաստման համար: ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO) հաղորդում է, որ 2005 թ.-ի և 2009 թ-ի միջև ընկած ժամանակահատվածում առաջատարը հինգ երկրներում դդումն ունի կայուն վարկանիշ: Այդ երկրներն են` Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Եգիպտոսը: 2012 թ. Իրանը տեղափոխվել է 5-րդ տեղ, Եգիպտոսը` 6-րդ տեղ: Ներկայացված են այն առաջատար երկրները, որտեղ դդումի կիրառությունն անհամեմատ շատ մեծ է:

Slice of yellowish pumpkin custard with brown shell

Դդմային կրեմ

Ֆիզիակ տանը

Դեկտեմբերի 15-20

Տնային 1.

1*Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.

1) դուռը հրելիս-մեխանիկական աշխատանք, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս-մեխանիկական աշխատանք, 3) քայլելիս-շփման ուժ:

2*Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում

․ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին

․կշռաքարը դրված է գետնին

.ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ

3*Բանավոր քննարկում.

Ջերմային և մագնիսական երևույթներ

Ֆիզիկա տանը

  1. Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:

V=8

T= 64

S=?

64 : 8= 8

  1. Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակյանների ,հորմաէլեկտրակայանների վերաբերյալ հրապարակել  բլոգում ,սովորե՛լ:

 

  1. Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

20 : 5= 4

Բանավոր քննարկում   Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր                                 Դասարանական 1                       ::::      Ջերմային և մագնիսական երևույթներ

44636ABE-C630-4B91-9C5F-6B1678013056.png
1. Ջերմաստիճանը տաքի և սառի կամ ջերմության չափողական մեծություն

 

Երբ իրար են հպվում

Ջերմաչափների երեք տեսակ կա : Առջին սենյակի ջերմաստիճանը ցույց տողն է:

Երկրորդ: Քա ջերմույունը ցույց տողն է:

Երորդ: Հատուկ ջերմաչափ է  քո բերանում ես դնում և ցույց է տալիս ջերմություն ունես թե ոչ:

Փետք  է շատ զգուշ օգտվել, որովհետև ջերմաչափի մեջ կա թունաոր սնդիկ:

Ջերմաստիճանը որոշելու համար կա սանդղակ: ok

 

1. Ջերմաստիճանը տաքի և սառի կամ ջերմության չափողական մեծություն

 

 

 

Ֆիզիակա տանը

Տնային 2

Սովորել պատմել.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Թարգմանել և տեղադրել բլոգում:

Աշխատանքի համար անհրաժեշտ է էներգիա, պարզ տերմիններով, էներգիան աշխատանքը կատարելու պահված ունակություն է, օրինակ էներգիան պահվում է: Հոսվող ջրի մեջ կամ ապագայում ջուրը պտտվում է տուրբինային անիվը: Դա կատարում է ջրաղացին կամ քամու մեջ քամելու հացահատիկի աշխատանքը, և ջրային էներգիան էլեկտրականությամբ վերածվում է էլեկտրական էներգիայի, որպեսզի այդ աշխատանքը կատարվի: էներգիան պարունակվում է նաև Ռուսաստանում ցանկացած մարդահամարի մեջ, ավտոմոբիլային մամլիչները սեղմում են երիկամների վրա, և մեքենան արագացնում է երթևեկությունը ճանապարհի վրա, հաղթահարում է շփումը և բռնելով Եկեք պատկերացնենք, որ էներգիան Էներգետիկ սենդվիչի այն տարածությունը, որը ռոբոտը նախատեսված է սենդվիչների սենդվիչի բարձրացման համար, կարող է բարձրացնել երեք նման բեռներ մեկ հարկում կամ մեկ բեռը երեք հարկերում, կամ ինչպես կատարել 3-ում մեխանիկական աշխատանքներ, որպեսզի այն կատարի աշխատանքը, որպեսզի անհրաժեշտություն չլինի բարձրացնել բեռը, հորիզոնական ուժը հաղթահարվում է շփման և դիմադրության հաղթահարման վրա: