Русскиуй язык

Русскиуй язык

Домашняя работа

 

1. коты вигнали,  пабежали, на грозно и кричала, кот была мощный и саврешный нада

2. при,  про, рыбу, упал, по,

когда, пока, ц тех пор:

6. Запишите рассказ в формате аудио, видео .

 

Ok

ok-13.png

 

Սեպագիր

Սեպագիր

 

Լեզուն և սեպագրությունը (Վանի թագավորություն)։

Ինչպես ցույց են տվել լեզվաբանները, վանյան սեպագիր արձանագրությունների լեզուն ազգակից է խուռիերենին։ Մեզ են հասել ավելի քան 800 արձանագրություններ, որոնցից մի քանիսը բաղկացած են մի քանի հարյուր տողից։

Արձանագրությունները, որ բավականին միատիպ են և ոճով միատեսակ, պարունակում են 500-ից մի փոքր ավելի բառեր, որոնց մի մասի նշանակությունը մինչև օրս պարզված չէ։ Ըստ երևույթին վանյան սեպագրերի լեզուն շատ արագ դադարեց օգտագործվել առօրյա կյանքում, որի հետևանքով արձանագրությունների լեզուն խիստ աղքատիկ է, միօրինակ ու միալար։ Նրանցում միևնույն բառերն անընդհատ կրկնվում են։ Տերության տարածքային աճի հետ մեկտեղ այդ լեզուն, որպես արքունի գրագրության լեզու, տարածվել է տերության նվաճված երկրամասերում ևս։ Տերության բնակչության մեծ մասի համար այն անհասկանալի էր։ Վանյան սեպագիրը տերության սահմաններից դուրս երբեք չի օգտագործվել։ Մեծաթիվ հայ բնակչության ազդեցության հետևանքով վանյան լեզվում հայտնվում են արծիվ, ծառ, թիվ և այլ բառեր, իսկ հայերը փոխ են առնում այնպիսի բառեր,ինչպիսիք են բուրգը, ծովը, ուղտը և այլն։

Վանյան սեպագիրը փոխ է առնված ասսուրականից։ Սեպագիրն այբուբենային գրից տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ մի քանի տասնյակ տառերի փոխարեն (օրինակ՝ ա, դ, ժ, թ) հանդիպում են վանկեր նշանակող հարյուրավոր սեպախմբեր՝ բա, բի, բու, ագ, իգ, ուգ և այլն։ Սեպախմբերը կարող են և բառեր նշանակել՝ տուն, ձի, ուտել, գնալ և այլն։ Հարկ է խոստովանել, որ մենք այսօր էլ օգտվում ենք այդպիսի նշաններից. օրինակ՝ գրում ենք 2 և կարդում ենք երկու, թեև այնտեղ գրված չէ ե-ր-կ-ու։ Սակայն սեպագրերում այդպիսի նշանները բազմաթիվ են։ Վանյան արձանագրություններն իրենց բովանդակությամբ նվաճումների կամ ռազմական հաջող արշավանքների նկարագրություններ են կամ էլ շինարարական ու կրոնական բնույթի գրություններ։
Սեպագրով գրել են սովորաբար քարի վրա, թեև սեպագիր արձանագրություններ պահպանվել են նաև մետաղե իրերի և կավից պատրաստված սալիկների վրա։ Չնայած գիտնականների մեծ սպասելիքներին, մինչև օրս կավից պատրաստված սալիկների վրա գրված գրությունների գրադարաններ չեն հայտնաբերվել։ Սեպագրից զատ օգտագործվել են տեղական մեհենագրերը, որոնց վերծանությունը դեռ նոր է սկսվել, սակայն առաջին արդյունքները խոսում են համակարգի հայալեզու լինելու մասին։
Սեպագիր

Սեպագիր

Հայկական սեպագիր արձանագրությունների ուսումնասիրության ակունքներում

       Առաջին մարդը, որ ուշադրություն է դարձրել Հայստանում գտնվող սեպագիր արձանագրություններ վրա` Մովսես Խորենացին է: 
Պատմահայրը նկարագրելով Վանի բերդը և նրա վրա եղած սեպագիր արձանագրությունները, պատմում է, թե այս բոլորը ասորաց թագուհի Շամիրամի ձեռքի գործն է: «Իսկ քարաժայռի բոլոր երեսը հարթելով,-գրում է Պատմահայրը,-ինչպես հարթում են մեղրամոմը, վրան շատ գրեր գրել տվեց, որոնց մի տեսքը միայն բոլորին զարմացնում էր: Եվ ոչ միայն այստեղ, այլև Հայոց աշխարհում շատ տեղերում արձաններ կանգնեցրեց և նույն գրերով իր մասին ինչ-որ հիշատակ հրամայեց գրել, և շատ տեղերում նույն գրով սահմաներ էր հաստատում»:
19-րդ դարի 20-ական թթ. Մովսես Խորենացու հաղորդած աս տեղեկության վրա ուշադրություն է դարձնում ֆրանսիացի անվանի արևելագետ Անտուան Ժան դե Սեն Մարտենը (1791-1832թթ.): Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ, Արևմտյան Հայաստան է ուղևորովում Ֆրիդրիխ Շուլցը, որը և 1828-1829թթ. Վանում և հարակից տարածքներում հայտնաբերում և արտատպում է /էստամպաժ/ շուրջ 40 սեպագիր արձանագրություն: Շուլցը , սակայն, շուտով սպանվում է տեղի քրդերի կողմից, իսկ աշխատանքը կորստի է մատնվում: Ֆրանսիական դեսպանի և հյուպատոսի միջամտությամբ միան, այն էլ բավական ժամանակ հետո, հնարավոր է լինում հայտնաբերել այդ արձանագրությունները, որոնք և 1840թ. լույս են տեսնում «Ասիական հանդեսի» էջերում:

Italina

Italina

Scriviamo. gli esercizi

Completare  con il verbo  avere  e  essere

1. Ciao! Mi chiamo  Francesca. Io…avere… una bichletta  rossa,bellissima.

2.  I miei genitori …avere….. una macchina inglese.

3.  Mama …a….. 38 anni .

4. Noi……abiamo….. una casa in centro.

5. Io  …o…….. una  sorella  Caterina.

6.  Lui  e bravo a scuola.

7. Mauro a la febbre.

8.  I miei genitori—son- romani.

 

 

Comletate i verbi

1 .  Io sono Carla  pranzaro  a scuola.

2    Noi siamo conoscero  nuovi amici.

3.    Tu  incontrarei  molti studenti.

4.  Noi arrivareo  a scuola in bicicletta.

5.  Lui prendere   l’autobus?

6.  Voi dormirete in classe!

7.  Loro scrivero molti mesagini.

8.  Lei  abitaro  fuori citta’.

9 . I ragazzi studiaro) in classe.

10.  Alesia tu  preferirei  il gelato.?

 

Traduciamo-

1  Իմ ընկերուհին  բարձրահասակ է։ Նա ունի կանաչ աչքեր։

2. Ես սիրում եմ կարդալ գրքեր։

3  Մենք սովորում ենք իտալերեն։

4  Ինչպե՞ ս է քո անունը:

Իմ անունը Մարիա է,հաճելի է։

5  Մարկոն եւ Վիկան ուտում են պաղպաղակ։

 

Mettete  L’articilo corretti- il  lo  la  l’  i  gli  le

…canzoni , ..anni , …casa,  case,   zaino,parola, regalo , sedia ,opera, spagnolo, italiano,genitori,albero  ,libri ,alberi,lettere.

Mettere queste parole in plurale

libro, zio, studente,borsa,zaino.spagnolo,maschile,amica, finestra,gatto,cane,zia,figlio,donna,madre,padri,psicologo,albero,italiana

Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում

Դասարանական 2

1.Լրացրե՛ք նախադասությունը:
1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են  անհրաժեշտ է, որ ելանյութերի մասնիկները (ատոմները, մոլեկուլները և այլն)

2. Բոլոր  քիմաիական… ռեակցիաներում մեկ բարդ նյութից ստացվում են մեկից ավելի
նյութեր։
3. Թթուների լուծույթներում մանուշակագույն լակմուսը ստանում է կապույտ… գույն։
2.Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:
1. Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմաններից մեկը դրանց հպվելն է։
2. Օքսիդը երկու տարրերի ատոմերից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը ջրածինն է։
3. Կրակը հանգցնելու պայմաններն են ջերմաստիճանի իջեցումը եւ թթվածնի մուտքի դադարեցումը։

3.1.Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։

Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց հետևանքով մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու կամ ավելի պարզ կամ բարդ նյութեր, կոչվում են քայքայման քիմիական ռեակցիաներ:

 

2.Բերե՛ք ձեզ հայտնի մի քանի օքսիդների օրինակներ։

    •  նատրիումի օքսիդ Na2O, պղնձի օքսիդ CuO), մետաղների օքսիդները,
    • SO3 NO2),
    •  ZnO, Al2О3),

.Ի՞նչ հատկություններ ունեն թթուները: Բերե՛ք թթուների օրինակներ:

Русскиый язык

Русскиый язык

Классный час

 

Классное собрание

Нина Степановна волновалась: как пройдёт в её шестом классе классное собрание? Ребята, – сказала Нина Степановна. – Сегодня у нас классный час на тему „Кем я хочу стать”. К нам в гости пришёл папа нашего Саши Гвоздева. Виктор Андреевич работает лётчиком гражданской авиации, он водит огромные современные самолёты. Ребята внимательно слушали. Виктор Андреевич стал рассказывать им о профессии лётчика.
Когда он закончил, Нина Степановна сказала: – А теперь, ребята, скажите, кто кем хочет стать. Ты, Саша, как и твой отец, будешь лётчиком?
За Сашу ответил Виктор Андреевич:
– Да, конечно, он будет лётчиком.
– Я тоже буду лётчиком! – выкрикнул Вова.
– А я стюардессой буду! – заявила Люда.
– Я буду актрисой! – объявила клас сная красавица Вика.
– А я буду врачом! – сказала с вызовом Женя и продолжила.
– Когда человеку плохо, он не в кино, а в больницу бежит.
– А когда человеку хорошо, он не в больницу, а в кино идёт! – сказала Вика и показала Жене язык.
– А я хочу стать садовником! – тихо сказал Коля.
– Коля, – строго сказала учительница. Я тебя серьёзно спрашиваю, а ты шутить вздумал.
– Я не шучу, – так же тихо ответил Коля.
– Мне эта работа нравится. Мне нравится, когда сад цветёт, я люблю ухаживать за деревьями и цветами. Я всегда дедушке помогал. А недавно дедушка умер, а сад остался. В классе наступила тишина.
– Садовник – тоже нужная профессия, – сказал Виктор Андреевич.
– Кем бы человек ни стал – главное, чтоб от него польза была.
Тут Саша Гвоздев, не глядя на отца, сказал: – А я буду геологом.
– Ты же говорил – лётчиком? – удивилась Нина Степановна.
– Я не говорил, – возразил Саша, – это отец сказал, что я буду лётчиком. А я хочу быть геологом. Саша встретился со взглядом отца. И выдержал этот взгляд. Вот какой получился в шестом „а” классный час.

2. Ответьте на вопросы
-О чём рассказал ученикам Виктор Андреевич?
-Какие будущие профессии выбрали ребята?
Ребята быбрали 
– Саша он будет лётчиком.
– Я тоже буду лётчиком! Вова.
– А я стюардессой буду Люда.
– Я буду актрисой!  Вика.
– А я буду врачом! Женя


3. Прочитайте предложения. Попробуйте продолжить последнее предложение.
Если бы я был садоводом, я вырастил бы новые сорта яблонь и груш.
Если бы я был фармацевтом , я изобрёл бы такое лекарство, которое излечивало бы все болезни.
Если бы я был сапожником, то сшил бы для дедушки мягкие, удобные туфли, и он бы ходил в них не уставая.
Если бы я была перезидентом

4.Соедините части пословиц. Объясните значение, используя интернет, найдите похожие пословицы в армянском языке.

1. Труд кормит а) что можно сделать сегодня
2. Кончил дело б) лень портит
3. Любишь кататься в) гуляй смело
4. Не откладывай на завтра то г) люби и саночки возить


5. Грамматический материал
Дательный падеж для обозначения возраста Спрашивая о возрасте человека или определяя его возраст, нужно ставить имя, отчество и фамилию человека в дательном падеже.

Для обозначения возраста употребляются предложения с местои ме нием или существительным в дательном падеже и сочетания числительного, указы вающего возраст, со словами год (один год, 2,3,4 года), лет (5, 6 и т.д. лет)

Кому? мне, тебе 1, 21, год; 2, 3, 4, 22 года Моему брату (другу…) ему 5, 6, 11 лет
Моей сестре (подруге…) ей 10, 13,17, 18 лет

6. Напишите вместо точек данные в скобках местоимения в нужной форме по образцу.
Образец: … 12 лет. (я) – Мне 12 лет.
1. он… 10 лет. (он) 2. ей… 4 года. (она) 3. Сколько вам… лет? (вы) 4. Сколько тебе… лет? (ты) 5. ей… 31 год. (она) 6. тебе… скоро будет 13 лет. (ты) 7. мне… недавно исполнилось 11 лет. (я) 8. Сколько еп… лет? (он) 9. Сколько ее… лет? (она) 10. У меня два брата близнеца. им… 8 лет. (они)

7. Раскройте скобки.
1. Дай, пожалуйста, книгу этот человеку.
2. Помоги свой хороший другу.
3. Напиши или позвони, купи и пошли что-нибудь своя мама, свой папа, свои родителе
тели).
4. Я стараюсь не мешать мои соседиу).
5. Я не очень доверяю эту блондинку).
6. Обещаю тебе, что обязательно напишу.
7. Передай привет мою сестрёнку, братику, все мои друзью ).