Русскиуй язык

Домашняя работа

 

1. коты вигнали,  пабежали, на грозно и кричала, кот была мощный и саврешный нада

2. при,  про, рыбу, упал, по,

когда, пока, ц тех пор:

6. Запишите рассказ в формате аудио, видео .

 

Ok

ok-13.png

 

Սեպագիր

 

Լեզուն և սեպագրությունը (Վանի թագավորություն)։

Ինչպես ցույց են տվել լեզվաբանները, վանյան սեպագիր արձանագրությունների լեզուն ազգակից է խուռիերենին։ Մեզ են հասել ավելի քան 800 արձանագրություններ, որոնցից մի քանիսը բաղկացած են մի քանի հարյուր տողից։

Արձանագրությունները, որ բավականին միատիպ են և ոճով միատեսակ, պարունակում են 500-ից մի փոքր ավելի բառեր, որոնց մի մասի նշանակությունը մինչև օրս պարզված չէ։ Ըստ երևույթին վանյան սեպագրերի լեզուն շատ արագ դադարեց օգտագործվել առօրյա կյանքում, որի հետևանքով արձանագրությունների լեզուն խիստ աղքատիկ է, միօրինակ ու միալար։ Նրանցում միևնույն բառերն անընդհատ կրկնվում են։ Տերության տարածքային աճի հետ մեկտեղ այդ լեզուն, որպես արքունի գրագրության լեզու, տարածվել է տերության նվաճված երկրամասերում ևս։ Տերության բնակչության մեծ մասի համար այն անհասկանալի էր։ Վանյան սեպագիրը տերության սահմաններից դուրս երբեք չի օգտագործվել։ Մեծաթիվ հայ բնակչության ազդեցության հետևանքով վանյան լեզվում հայտնվում են արծիվ, ծառ, թիվ և այլ բառեր, իսկ հայերը փոխ են առնում այնպիսի բառեր,ինչպիսիք են բուրգը, ծովը, ուղտը և այլն։

Վանյան սեպագիրը փոխ է առնված ասսուրականից։ Սեպագիրն այբուբենային գրից տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ մի քանի տասնյակ տառերի փոխարեն (օրինակ՝ ա, դ, ժ, թ) հանդիպում են վանկեր նշանակող հարյուրավոր սեպախմբեր՝ բա, բի, բու, ագ, իգ, ուգ և այլն։ Սեպախմբերը կարող են և բառեր նշանակել՝ տուն, ձի, ուտել, գնալ և այլն։ Հարկ է խոստովանել, որ մենք այսօր էլ օգտվում ենք այդպիսի նշաններից. օրինակ՝ գրում ենք 2 և կարդում ենք երկու, թեև այնտեղ գրված չէ ե-ր-կ-ու։ Սակայն սեպագրերում այդպիսի նշանները բազմաթիվ են։ Վանյան արձանագրություններն իրենց բովանդակությամբ նվաճումների կամ ռազմական հաջող արշավանքների նկարագրություններ են կամ էլ շինարարական ու կրոնական բնույթի գրություններ։
Սեպագրով գրել են սովորաբար քարի վրա, թեև սեպագիր արձանագրություններ պահպանվել են նաև մետաղե իրերի և կավից պատրաստված սալիկների վրա։ Չնայած գիտնականների մեծ սպասելիքներին, մինչև օրս կավից պատրաստված սալիկների վրա գրված գրությունների գրադարաններ չեն հայտնաբերվել։ Սեպագրից զատ օգտագործվել են տեղական մեհենագրերը, որոնց վերծանությունը դեռ նոր է սկսվել, սակայն առաջին արդյունքները խոսում են համակարգի հայալեզու լինելու մասին։

Սեպագիր

Հայկական սեպագիր արձանագրությունների ուսումնասիրության ակունքներում

       Առաջին մարդը, որ ուշադրություն է դարձրել Հայստանում գտնվող սեպագիր արձանագրություններ վրա` Մովսես Խորենացին է: 
Պատմահայրը նկարագրելով Վանի բերդը և նրա վրա եղած սեպագիր արձանագրությունները, պատմում է, թե այս բոլորը ասորաց թագուհի Շամիրամի ձեռքի գործն է: «Իսկ քարաժայռի բոլոր երեսը հարթելով,-գրում է Պատմահայրը,-ինչպես հարթում են մեղրամոմը, վրան շատ գրեր գրել տվեց, որոնց մի տեսքը միայն բոլորին զարմացնում էր: Եվ ոչ միայն այստեղ, այլև Հայոց աշխարհում շատ տեղերում արձաններ կանգնեցրեց և նույն գրերով իր մասին ինչ-որ հիշատակ հրամայեց գրել, և շատ տեղերում նույն գրով սահմաներ էր հաստատում»:
19-րդ դարի 20-ական թթ. Մովսես Խորենացու հաղորդած աս տեղեկության վրա ուշադրություն է դարձնում ֆրանսիացի անվանի արևելագետ Անտուան Ժան դե Սեն Մարտենը (1791-1832թթ.): Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ, Արևմտյան Հայաստան է ուղևորովում Ֆրիդրիխ Շուլցը, որը և 1828-1829թթ. Վանում և հարակից տարածքներում հայտնաբերում և արտատպում է /էստամպաժ/ շուրջ 40 սեպագիր արձանագրություն: Շուլցը , սակայն, շուտով սպանվում է տեղի քրդերի կողմից, իսկ աշխատանքը կորստի է մատնվում: Ֆրանսիական դեսպանի և հյուպատոսի միջամտությամբ միան, այն էլ բավական ժամանակ հետո, հնարավոր է լինում հայտնաբերել այդ արձանագրությունները, որոնք և 1840թ. լույս են տեսնում «Ասիական հանդեսի» էջերում:

Italina

Scriviamo. gli esercizi

Completare  con il verbo  avere  e  essere

1. Ciao! Mi chiamo  Francesca. Io…avere… una bichletta  rossa,bellissima.

2.  I miei genitori …avere….. una macchina inglese.

3.  Mama …a….. 38 anni .

4. Noi……abiamo….. una casa in centro.

5. Io  …o…….. una  sorella  Caterina.

6.  Lui  e bravo a scuola.

7. Mauro a la febbre.

8.  I miei genitori—son- romani.

 

 

Comletate i verbi

1 .  Io sono Carla  pranzaro  a scuola.

2    Noi siamo conoscero  nuovi amici.

3.    Tu  incontrarei  molti studenti.

4.  Noi arrivareo  a scuola in bicicletta.

5.  Lui prendere   l’autobus?

6.  Voi dormirete in classe!

7.  Loro scrivero molti mesagini.

8.  Lei  abitaro  fuori citta’.

9 . I ragazzi studiaro) in classe.

10.  Alesia tu  preferirei  il gelato.?

 

Traduciamo-

1  Իմ ընկերուհին  բարձրահասակ է։ Նա ունի կանաչ աչքեր։

2. Ես սիրում եմ կարդալ գրքեր։

3  Մենք սովորում ենք իտալերեն։

4  Ինչպե՞ ս է քո անունը:

Իմ անունը Մարիա է,հաճելի է։

5  Մարկոն եւ Վիկան ուտում են պաղպաղակ։

 

Mettete  L’articilo corretti- il  lo  la  l’  i  gli  le

…canzoni , ..anni , …casa,  case,   zaino,parola, regalo , sedia ,opera, spagnolo, italiano,genitori,albero  ,libri ,alberi,lettere.

Mettere queste parole in plurale

libro, zio, studente,borsa,zaino.spagnolo,maschile,amica, finestra,gatto,cane,zia,figlio,donna,madre,padri,psicologo,albero,italiana