Մաթեմատիկա տանը

Առաջադրանքներ

1) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ գրառումները.

A (–7), B (+8), C (–4), D (+21), E (–50), F (–100)։

img_20191117_161637

2) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

 

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրա-

կան ուղղությամբ,

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բա-

ցասական ուղղությամբ։

img_20191117_161646.jpg

3) Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր.

img_20191117_161640

4) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից

քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս

կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։
b — կետը գտնվում է դրական և բացասակն թվերի մեջտեղում;

img_20191117_161646-1

5) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), G (–կետերը, եթե միավոր հատվածի

երկարությունը սմ է, 1 սմ է։

img_20191117_161656-1

Մայրենի տանը

 

 

 

  1. Գրի՛ր  թաքուն, թախծոտ, գեղեցիկ,  ուժեղ, մութ, ալարկոտ, ալարկոտ, ջինջ  բառերի հոմանիշները և հականիշները:

Թաքուն-Գաղտնի, ծածուկ- բացարձակ, բացահայտ

թախծոտ- լացակումաց տխաուր- ուրախ, զվարդ:

ուժեղ- Կորովի, զորեղ, զորավոր, հզոր, — տկար:

ալարկոտ-անբան- աշխատող 

ջինջ- պարզ վճիտ- ախտոտ

Տեքստում գտիր աշնանային պատկերները, դո՛ւրս գրիր:

Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք դեռ ունեին մի երկու խնձոր, իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շանը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ ու ննջում էր, և աքաղաղի կարմիր կատա՛րը, և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել և զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է և միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։

Ֆիզիզկա տանը

Խնդիր.

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:

100 x 20=200

2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

3600 : 800=2800

2800 — 800=2000

3.   Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները։

K2SO4,H2CO3,СaO,NaOH,Na2O, HNO3,NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

Harissa

Wheat groats and chicken, lamb or beef are boiled in water, whisking on a wooden shovel until they become viscous. When eaten, melted oil (sometimes spices) is added. In ancient times it was considered a ritual and holiday meal. Prepared for solemn days (weddings, folk holidays, etc.). After being cooked in the oven all night, they were mostly eaten on Sunday mornings. It is considered the national dish of Armenia.

 

When Gregory the Illuminator, coming out of Khor Virap, comes to Vagharshapat, he has been preaching for sixty days to the local pagan Armenians who listen to him with interest. To feed the poor, he commands the farmers to bring in plenty of oil and sheep. When the oil and the sheep are brought in, the Illuminator slaughters the sheep; They put large boilers on the fire, fill the meat in it, and the shell on it. He then orders the thick-bodied ducklings to mix the meat in the saucepan, saying, “scrape it.” From there, the name of the meal remains harisa.

Harisa has a historical and mysterious past for the Musalerites. During the heroic battle of Musa Dagh, the besieged Musaler residents had wheat and goat meat and thus made soup. Harisa was their only source of food and vital to their survival.

English classwork

What can you say?
1.Where is your school?  My school is in Bangladesh
2.Where do you live? I live in Bangladesh
3.Which subject is your favourite? Why?

4.Who is your favourite teacher? Why?  One of my favorite teachers is Miss Milena and I did Hasmik because I like their lessons the most.
5.Is English hard for you to learn? Why? Not so much for me because I love learning English and Miss Milenea explains the English lesson very well.
6.What would you like to change at school? will not change the language of this school because I like everything in this school
7.What is you favourite place at school?  My preview schools are the library and the marble hall, you can read a book at the library. Its marble interior is very beautiful.
8.What kind of subject would you like to have? I would like you to have the dances of this nation
9.How many lessons do you have every day? Create this course by grade and quantity
10.What would you like to become in the future?(job, profession) I have not yet decided what I should become

Ուրարտու

 

 

Վանի թագավորությունը պետություն էր Հայկական լեռնաշխարհում, 
մ. թ. ա. IX–VII դարերում. ասորեստանյան աղբյուրներում անվանվել է 
«Ուրարտու», տեղական սեպագիր արձանագրություններում`  «Բիայնիլի» և «Նաիրի», իսկ Աստվածաշնչում` «Արարատ»: 
 
Վանի թագավորության հիմնադրման մասին վարկածներից մեկի համաձայն՝ այն առաջացել է մ. թ. ա. XIII–XI դարերում՝ Վանա լճից հարավ հիշատակվող Ուր(ու)ատրի ցեղային միության հիմքի վրա: Մեկ այլ տեսակետ այն կապում է Արարատյան դաշտի հետ` ելնելով թագավորության Արարատ-Ուրարտու անվանումից: Ներկայումս ընդունված է այն տեսակետը, ըստ որի՝ թագավորության սկզբնատարածքը Վանա լճի ավազանն է, որի հետ էլ կապվում է թագավորության հիմնական ինքնանվանումը` «Բիայնիլի» (այդ պատճառով էլ գիտության մեջ պետությունը հայտնի է նաև «Վանի թագավորություն» անվամբ):
Առաջին վկայված արքան Արամե Ուրարտացին է, որի անունն ասորեստանյան աղբյուրներում 3 անգամ հիշատակվում է մ. թ. ա. 859–843 թթ-ի ընթացքում: Ըստ այլ տեսակետի՝ Վանի թագավորության հիմնադիր-արքան Սարդուրի I-ն է՝ Լութիպրիի որդին, որն էլ մ. թ. ա. 830-ական թվականներին կառուցել է Տուշպա (Տոսպ) մայրաքաղաքը: Տուշպայի հիմնադրման արձանագրություններում նա իրեն անվանել է «Նաիրի երկրի արքա» և ներկայացել «մեծ արքա, հզոր արքա, տիեզերքի արքա, արքաների արքա» տիտղոսներով։

 

 

 

Մաթեմատիկա տանը

 

13․11․2019․ Պարապմունք 37

 

Առաջադրանքներ

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`

ա) x > 0, բ) x < 0:

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 և -3,      դ) –1 և 1,         է) –13 և 2,

բ) –4 և 2,       ե) 5 և –3,         ը) –1000 և 1,

գ) –3 և –10,   զ) –16 և –12,   թ) 25 և –25։

4)  ՝

ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,

բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

0, -1,  -2, -6, -7, -11,  7, 24, 31:

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

-30, -17, 13,  12, -11, -8, — 7, -4, — 3, 1, 0:

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < 1 < 3, գ) –4 < 2 < 3, ե) –14 <  -1 < –5,

բ) –4 < 1 < 0, դ) –5 < 4 < 5, զ) –28 < 21 < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարու-

թյունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից ոչ, գ) –10-ը բացասական թիվ է այո,

բ) –7-ը փոքր է 0-ից ոչ, դ) 2-ը դրական թիվ է  ոչ։

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից -2, գ) –7-ից -6, ե) 2-ից — 1, է) –5-ից4-,

բ) –6-ից- 4, դ) 0-ից -1, զ) 10-ից -8, ը) 5-ից4-։

Беспокойство за родителей

Русский

Однажды учительница обратила внимание, что один из её учеников ушёл в себя и сидит в задумчивости.

— Тебя что-то беспокоит? — спросила она.

— Мои родители, — ответил мальчик. — Отец работает с утра до вечера, чтобы накормить и одеть меня, а также заплатить за обучение в школе. По ночам он подрабатывает, чтобы накопить на обучение в колледже. Мама целый день готовит, убирает, стирает, ходит по магазинам, чтобы я ни в чём не нуждался.

— Что же тебя так тревожит?

— Боюсь, они попытаются сбежать.

 

 

Армянский

Մի օր ուսուցիչը նկատեց, որ իր ուսանողներից մեկը կորցրել է գիտակցությունը և նստած է մտքի մեջ:

«Ինչ-որ բան ձեզ անհանգստացնում է»: Հարցրեց նա:

«Իմ ծնողները», պատասխանեց տղան: — Հայրս աշխատում է առավոտից երեկո ինձ կերակրելու և հագնվելու համար, ինչպես նաև վճարելու է դպրոցական վճարների համար: Գիշերային ժամերին նա լուսնային լույս էր տալիս քոլեջում փրկվելու համար: Մայրս ամբողջ օրը եփում է, մաքրում, ջնջում, գնումներ անում, ուստի ինձ ոչ մի բանի պետք չի:

«Ի՞նչն է ձեզ այդքան անհանգստացնում»:

«Ես վախենում եմ, որ նրանք կփորձեն փախչել»

Թարգմանչություն անգլերենից-հայերեն

THE WOLF AND THE KID

Anglish

THE WOLF AND THE KID

THE WOLF AND THE KIDTHE WOLF AND THE KID
There was once a little Kid whose growing horns made him think he was a grown-up Billy Goat and able to take care of himself. So one evening when the flock started home from the pasture and his mother called, the Kid paid no heed and kept right on nibbling the tender grass. A little later when he lifted his head, the flock was gone.

He was all alone. The sun was sinking. Long shadows came creeping over the ground. A chilly little wind came creeping with them making scary noises in the grass. The Kid shivered as he thought of the terrible Wolf. Then he started wildly over the field, bleating for his mother. But not half-way, near a clump of trees, there was the Wolf!

The Kid knew there was little hope for him.

“Please, Mr. Wolf,” he said trembling, “I know you are going to eat me. But first please pipe me a tune, for I want to dance and be merry as long as I can.”

The Wolf liked the idea of a little music before eating, so he struck up a merry tune and the Kid leaped and frisked gaily.

Meanwhile, the flock was moving slowly homeward. In the still evening air the Wolf’s piping carried far. The Shepherd Dogs pricked up their ears. They recognized the song the Wolf sings before a feast, and in a moment they were racing back to the pasture. The Wolf’s song ended suddenly, and as he ran, with the Dogs at his heels, he called himself a fool for turning piper to please a Kid, when he should have stuck to his butcher’s trade.

Do not let anything turn you from your purpose.

 

Armenia

Գայլը և այծը

Գայլը և երեխաները Գայլը և երեխաները
Մի անգամ կար մի փոքրիկ Kid, որի աճող եղջյուրները ստիպեցին նրան մտածել, որ նա մեծահասակ Բիլի Այծ է և կարողանում է ինքն իրեն հոգ տանել: Այսպիսով, մի երեկո, երբ հոտը սկսեց արոտավայրից տուն, և նրա մայրը զանգահարեց, Երեխային ուշադրություն չդարձրեց և ճիշտ պահեց `նրբանկատորեն խոտորելով խոտը: Մի փոքր անց գլուխը բարձրացնելով ՝ հոտը չքացավ:

Նա մենակ էր: Արևը խորտակվում էր: Երկար ստվերները սողում էին գետնին: Մի ցուրտ փոքր քամի եկավ նրանց հետ սողացող ՝ խոտերի մեջ ահավոր ձայներ արձակելով: Kid- ը ցնցվեց, երբ նա մտածում էր սարսափելի Գայլի մասին: Այնուհետև նա սկսեց վայրիորեն դաշտում ՝ արյունոտելով իր մորը: Բայց ոչ կիսով չափ, ծառերի մի փշուրի մոտ, Գայլը կար:

Kid- ը գիտեր, որ նրա համար քիչ հույս կա:

«Խնդրում եմ, պարոն Գայլ, — դողալով ասաց նա, — գիտեմ, որ դուք ինձ կուտեք: Բայց նախ խնդրեմ ինձ լարել, քանի որ ուզում եմ պարել և ուրախանալ այնքան ժամանակ, որքան կարող եմ »:

Գայլին դուր էր գալիս մի փոքր երաժշտության գաղափարը ուտելուց առաջ, այնպես որ նա հարվածեց ուրախ ուրախությանը և Kid- ը ցնցվեց և ցրվեց օրեկան:

Մինչդեռ հոտը դանդաղ էր տեղափոխվում տնային տնտեսություն: Դեռ երեկոյան օդում Գայլի խողովակները հեռու էին տեղափոխվել: Հովիվ շները փչեցին ականջները: Նրանք ճանաչեցին այն երգը, որը Գայլը երգում է նախքան խնջույքը, և մի ակնթարթում նրանք նորից վազում էին արոտավայր: Գայլի երգը ավարտվեց հանկարծակի, և երբ նա վազեց, Շների հետ կրունկներ կրելու ժամանակ նա իրեն հիմար անվանեց `մի երեխա գոհացնելու համար պղպեղ շուռ տալու համար, երբ նա պետք է կցված լիներ իր մսագործ առևտրին:

Թույլ մի տվեք, որ ինչ-որ բան ձեզ վերածի ձեր նպատակից: