Կաթնասուններ

Կաթնասուններ

Կաթնասունների արտաքին կառուցվածքըԿաթնասունները կամ գազանները ամենակատարյալ զարգացած, տաքարյուն, ողնաշարավոր օրգանիզմներն են:Կաթնասունների մեծ մասն ապրում է գետնի վրա: Հասած լինելով զարգացվածության բարձրագույն աստիճանի` կարողացել են գրավել բոլոր կենսամիջավայրերը՝ օդացամաքային, ջրային, ցամաքային, ջրացամաքային: Նրանք ինչպես բուսակեր են, այնպես էլ գիշատիչ և ամենակեր: Հանդիսանալով տաքարյուն կենդանիներ` ևս ունեն մարմնի կայուն ջերմաստիճան:  

Կաթնասունները զարգացման ամենաբարձր աստիճանին հասած կենդանիներ են:Լավ զարգացած նյարդային համակարգը, հատկապես գլխուղեղի առջևի կիսագնդերը, կատարելագործված զգայարանների հետ միասին պայմանավորում են կաթնասունների բարդ վարքը և ակտիվ կենսակերպը: Նրանց մարմնի բարձր ու կայուն ջերմաստիճանն ապահովվում է ինտենսիվ նյութափոխանակությամբ և ջերմակարգավորման կատարյալ համակարգով: Կաթնասունները հարմարվել են բնակության ամենատարբեր պայմաններին և լայնորեն տարածվել են Երկրի վրա:  Կաթնասունների հիմնական հատկանիշներից է լավ զարգացած, տարբերակված, իսկական ատամների առկայությունը:Ցամաքային կաթնասուններից շատերը չորքոտանի կենդանիներ են: Նրանց ոտքերը, ի տարբերություն սողունների, տեղադրված են ոչ թե մարմնի կողքերին, այլ իրանի տակ: Հողում բնակվող կաթնասունների մարմինը գլանաձև երկարացած է, պարանոցը կարճ է, գրեթե աննկատ: Նրանց առջևի ոտքերը դարձել են բահանման ու հարմարվել են փորելուն: Ջրային կաթնասունների մարմինն ունի շրջահոսելի ձև, իսկ առջևի վերջույթները ձևափոխվել են լողաթաթերի: Թռիչքին հարմարվելու համար չղջիկները ձեռք են բերել թռիչքին հատուկ ապարատ՝ թաղանթավոր թևեր

 Հավանաբար կաթնասունների նախնիները եղել են գազանատամ սողունները, որոնք ապրել են մոտավորապես 180 մլն. տարի առաջ: Նրանց ոտքերը, ինչպես կաթնասուններինը, տեղադրված էին իրանի տակ: Նրանք ունեին տարբերակված ատամներով հզոր ծնոտներ: Կաթնասունների և սողունների միջև ազգակցական կապի մասին են վկայում նաև ստորակարգ կաթնասունների՝ նախագազանների բազմացման ձևը և կոյանոցի առկայությունը: Առաջին բրածո կաթնասունը մելանոդոնն էր: Նա ուներ առնետի մեծություն և, ըստ երևույթին, ձագերին կերակրում էր կաթով: Առաջին կաթնասունները ձվածին էին, ավելի ուշ ծագեցին կենդանածին կաթնասունների բազմաթիվ տեսակներ:  

13.jpg

 Գրաված լինելով ցամաքային, օդացամաքային և ջրային ու ջրացամաքային կենսամիջավայրերը՝ կաթնասունները հարմարվել են երկրագնդի բնակելի բոլոր պայմաններին: Այդ հարմարվածության արդյունքում, ինչպես տեսանք, կաթնասունները ունեն ինչպես սննդային, այնպես էլ արտաքին կառուցվածքային, վարքագծային խայտաբղետություն: Հիմք ընդունելով կաթնասունների հարմարվածությունը միջավայրի այս կամ այն կոնկրետ պայմաններին՝ առանձնացնում են նրանց էկոլոգիական խմբերը.  1. անտառաբնակ կաթնասուններ, 2. տափաստանային կաթնասուններ, 3. գետնաբնակ կաթնասուններ, 4. օդաբնակ կաթնասուններ, 5. ջրաբնակ կաթնասուններ, 6. կիսաջրաբնակ կաթնասուններ,  7. ծառաբնակ կաթնասուններ,   8. մարդու կողմից բուծվող կաթնասուններ: Հայտնի է կաթնասունների մոտ 5,5 հազար տեսակ: 

 Կաթնասունների մաշկը բաղկացած է երկու շերտից՝ վերնամաշկից և բուն մաշկիցենթամաշկային ճարպանքից:  1. Վերնամաշկը կատարում է արտաքին ծածկութային գործառույթ: 2. Բուն մաշկը գտնվում է անմիջապես վերնամաշկի տակ և պարունակում է մաշկի հիմնական բաղկացուցիչ կառուցվածքային տարրերը՝ արյունատար անոթներ, նյարդեր, գեղձեր, մազապարկ, մազը շարժող մկանաթել:Նյարդը վերնամաշկի տակ վերածվում է մաշկամկանային ռեցեպտորների՝ ցավը, շփումը, ջերմությունը զգալու համար: Մկանաթելը շարժում է մազը:  3. Ենթամաշկային ճարպանքը ջերմամեկուսիչի դեր է կատարում: Կաթնասունների մեծ մասն ունի մազածածկույթ: Դա նրանց բնորոշ հատկանիշն է, ինչպես փետրածածկույթը թռչունների կամ թեփուկները սողունների համար: Կենդանիների մազածածկույթը ձևավորում է մորթիՄորթին շոգ ժամանակ պաշտպանում է կենդանուն գերտաքացումից, իսկ ձմռանը՝ սառչելուց:  ՈւշադրությունՇատ կաթնասունների մորթիները շատ թանկարժեք են և կարևոր նշանակություն ունեն մարդու համար:65.jpg Մազերը կազմված են եղջերային նյութից և միատեսակ չեն: Երկար և կոշտ մազերը կոչվում են քիստեր, իսկ դրանց տակ գտնվում է նուրբ և խիտ աղվամազը կամ ենթաբուրդըՔիստերը պաշտպանում են մաշկը վնասվելուց, իսկ ենթաբուրդն իր մեջ պահում է օդը՝ պահպանելով մարմնի ջերմությունը: Նրանք ունեն նաև կոշտ մազեր՝ վիբրիսներ, որոնք շոշափելիքի օրգաններ են: Գետնափոր կաթնասունների մազածածկույթը կազմված է միայն աղվամազից, իսկ վայրի սմբակավորներինը միայն կոպիտ քիստերից, որոնք հաճախ սնամեջ են: Մազը կազմված է բնից և արմատից, որը բուն մաշկի մեջ սկիզբ է առնում գնդաձև սոխուկիցՄազարմատը գտնվում է մազապարկում: Բուն մաշկում են տեղավորված նաև քրտնագեղձերը: Կաթնասունների մաշկը պարունակում է մի քանի տեսակ գեղձեր՝ ճարպագեղձեր, հոտ արձակող գեղձերքրտնագեղձեր և կաթնագեղձեր: Ճարպագեղձերը արտազատում են ճարպ, որի ծորանները սկիզբ են առնում մազապարկից: Հոտ արձակող գեղձերը ծառայում են պաշտպանության, բնակության տարածքը նշելու կամ հակառակ սեռին գտնելու համար:   Քրտնագեղձերը գալարուն ոլորված հիմքով են, արտադրում են քրտինք և նպաստում են արտաթորությանը և ջերմակարգավորմանը:Կաթնագեղձերը քրտնագեղձերի յուրահատուկ ձևափոխություններ են:Նրանցում արտադրված կաթը միակ, լիարժեք սնունդն է ձագի կյանքի սկզբնական շրջանում: 

67.jpg

 Կաթնասունների մատների ծայրերին կան եղջերային ճանկեր, եղունգներ կամ սմբակներ:Այծերը, եղջերուները, կովերը, ցուլերը, ռնգեղջյուրները գլխի վրա ունեն եղջյուրներ: Եղջերային թեփուկներ կամ վահանիկներ կան կրծողների պոչի վրա, իսկ զրահակիրների մարմնի մեջքային կողմում դրանք զրահ են առաջացնում: Որոշ կաթնասունների մարմինը զուրկ է մազերից, թեփուկներից կամ այլ եղջերային գոյացություններից: Կաթնասունների մազածածկույթը պարբերաբար թափվում է, փոխարինվում նորով: Մազաթափումը սեզոնային երևույթ է, որի հետևանքով փոխվում է նաև մազածածկի գույնը, երանգը: Ձմռանը մորթին ունենում է ավելի խիտ աղվամազ, քան տարվա տաք եղանակին: Փոփոխվում է նաև մորթու գույնը: 

34.jpg

Կաթնասունների մարմինը կազմված է գլխիցպարանոցիցիրանիցվերջույթներից և պոչից:  1. Գլուխ. իր երկու կողմերին կրում է զույգ խոշոր աչքեր, որոնց երրորդ կոպը ապաճել է: Գլխի վերևում գտնվում են արտաքին ականջի ականջախեցիները՝ ծածկված մազածածկույթով: Կաթնասունների որոշ տեսակներ գլխի վրա ունեն առատ մազածածկույթ՝ բաշ: Կաթնասունների ծնոտները գլխի վրա դեպի առաջ սրված են՝ կազմելով կաթնասունների բերանը կամ երախը: Այն իր վրա կրում է շուրթերը և վիբրիսները: Ծնոտների ատամնափորիկներում տեղավորված են ատամները:Բերանը կաթնասունների կարևորագույն օրգաններից մեկն է, որը պաշտպանականհարձակվողական, այնպես էլ աշխատանքային և սննդառական օրգան է:

40.jpg

 Վերին ծնոտի առաջնամասում՝ բերանից վերև գտնվում է կաթնասունների քիթը՝ զույգ քթանցքերով: 2. Պարանոց. ապահովում է գլխի շարժուն միացումը իրանին և նրա սահուն շարունակությունն է հանդիսանում:3. Իրան. կրում է առջևի և հետին զույգ վերջույթները և մազոտ պոչը:4. Վերջույթներ. բոլոր կաթնասունների տեղաշարժման օրգաններն են՝ հետևի վերջույթները և առջևի վերջույթները:  Առջևի վերջույթներ — թևերը կազմված են բազկից, նախաբազկից, դաստակից:Հետևի վերջույթներ — ոտքերը կազմված են ազդրից, սրունքից, կրնկաթաթից և մատներից

36.jpg

 Կաթնասունների կմախքը ունի նույն հիմնական բաժինները` I. գանգ, II. ողնաշար, III. գոտիներ, IV. վերջույթներ:  I. Գանգ. կազմված է գանգատուփից և դիմային բաժնի ու ծնոտի ոսկրերից:  II. Ողնաշար. ունի 5 բաժին՝ պարանոցային, կրծքային, գոտկային, սրբանային, պոչային: Պարանոցային ողերը միմյանց շարժուն միացած են, 7-ն են և կայուն են բոլոր կաթնասունների համար: Կրծքային ողերը 12−15-ն են, որոնք կրում են կողեր: Կողերը միանալով մի կողմից ողնաշարին, իսկ մյուս կողմից կրծոսկրին՝ կազմում են կրծքավանդակը: Կրծքավանդակը պաշտպանում է սիրտը և թոքերը: Գոտկային բաժինը կազմված է 2−9 ողերից: Դրանց շնորհիվ իրանը լավ ծալվում է և ուղղվում՝ ապահովելով օրգանիզմի ակտիվ շարժունակությունը: Սրբանային ողերը, սերտաճելով կոնքի հետ, ստեղծում են ամուր հենարան շարժման համար: Պոչային ողերի քանակությունը ևս տարբեր է և կախված է պոչի երկարությունից:  

5.jpg

 III. Գոտիներ. Առջևի գոտի՝ ուսագոտի — կազմված է զույգ թիակներիցզույգ անրակներից: Որոշ կաթնասուններ անրակներ չունեն՝ այծյամներ, ձիեր:  Ետևի գոտի՝ կոնքագոտի — կազմված է զույգ կոնքերից, դրանցից յուրաքանչյուրը կազմված է սերտաճած երեք ոսկրերից:  IV. Վերջույթներ. ունեն զույգ վերջույթներ՝   Առջևի վերջույթներ  կենտ բազուկոսկրզույգ նախաբազկի ոսկրեր՝ ճաճանչոսկր, արմուկոսկր, սերտաճած նախադաստակ և դաստակ, 5 մատներ: Ետևի վերջույթներ — կենտ ազդոսկրմեծ և փոքր ոլոքներ, թաթ, 5 մատներ:  Ակտիվ տեղաշարժմամբ պայմանավորված` լավ են զարգացած կաթնասունների մկանները: Հատկապես վառ են արտահայտված մեջքի և վերջույթների մկանները

42.jpg

Կենսաբանություն հաշվետվություն

Կենսաբանություն հաշվետվություն

Այսօր ես կներկայացնեմ կենսաբանության ամփոփիչ հաշվետվությունը։

Կաթնասուններ

Կենսաբանություն թեստ

Թիթեռները․

Երկենցաղներ

Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Աշխարհի տարբեր թռչունների մասին․

Երկկենցաղներ

Փափկա Մարմիներ․

Հողաթափիկ Ինֆուզորիա

Կանաչ Էվգլենա

Միաբջիջ կենդանիներից առաջացրած հիվանդություններ։

Հողաթափիկ ինֆուզորիան

Հողաթափիկ ինֆուզորիան

Միաբջիջ կենդանիներ. Կանաչ Էվգլենա

Մերկասերմերի առանձնահատկությունները և բազմազանությունը

Խասկիներ. Իմ սիրելի կենդանիի մասին:

Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը

Ռադիո նյութ- Ջիրմուռների մասին.

Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը

Ջրիմուռների Մասին.

Բորոբոսասունկ. Բորբոսնած եմիշ:

Բորբոսասնկերի մասին։

Պատրաստում եմ Մածուն.

Մեղվաբուծության մասին

Բակտերիաների մասին

Մեղվաբուծության մասին — Կենսաբանություն

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ

Այս բանաստեղծությունը ավելի տխուր է ավելի թախծոտ։ Հեղինակը ուզում է ասել, որ մարդը և բնությունը շատ շատ կապված են։ Այս բանաստեղծության մեջ մարդ ավելի տխուր է ինչպես հասկացա մարդ առտասվում է բնության նման։ Երբ տրամադրություն չի ունենում նեխված է լինում և կարող է ուրշներին նեղացնել նույն պես։

Հանս Քրիստյան Անդերսեն թիթեռնիկը։

Հանս Քրիստյան Անդերսեն թիթեռնիկը։

Թիթեռնիկի կերպարը հեղինակը դնում էր մարդու կերպարի մեջ։ Այսինքն այդ հատկանիշները ինքահավան կամ գոռոզ մարդիկ ունեն։ Թիթեռնիկը նայում էր գեղեցկությանը նա չէր նկատում բնավորությունը ։ Նա եթե սիրում էր ինչ- որ մեկին և տեսնում էր, որ հետագայում գեղեցիկ չէր լինում նա էլ չէր սիրում։ Նա չէր պատկերացնում, որ ամեն մեկը յուրովին է սիրելի և բոլորս էլ թերություններ ունենք երբեմն մեր թերություններն են մեզ սարքում մարդ

Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

21.05.2021

1. Տրված է BDC հավասարասրուն եռանկյան գագաթի ∡D անկյան մեծությունը:

 Որոշիր հիմքին առընթեր անկյունների մեծությունները, եթե ∡D=37°։

 1. 180-37= 143
 2. 143:2=71,5

  2․Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը 59° է:Որոշիր եռանկյան գագաթի անկյան մեծությունը:
59*2=118

180-118=62

3․Որոշիր NEM հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե 

NM հիմքին առընթեր N անկյան կից անկյունը հավասար է 149°-ի:

 1. 180-149=31


4․Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60°է, իսկ փոքր էջի և ներքնաձիգի գումարը հավասար է 21 սմ-ի:

 Գտիր փոքր էջի երկարությունը:

1. <B=60^0
<A=30^0
BC=x
AB=2x
x+2x=21
3x=21
x=7սմ
2x=14 սմ

5.
ex05_25.PNGDE−∢CDFկիսորդն է ,CE−∢FCD կիսորդն է . ∢CED=108° :
Գտի՛ր անկյուն DCF-ն ։

 1. 108:3=36
 2. 108-36=72

Պատ՝․ < 36 <72

6․ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է բարձրություն AC հիմքին:

 Հիմքի երկարությունը 20 սմ է և∡CBD=37°:

Trijst_vs1.png

Գտիր CD հատվածի երկարությունը և ∡ABD ու ∡ABC անկյունների մեծությունները:

Ինքնուրույն աշխատանք․

Ինքնուրույն աշխատանք․

25․05․2021 ինքնուրույն աշխատանք
1.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

 (8 · * + 9) ։ (–5),  եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի  — 2 թիվը։

 (8 · * + 9) ։ (–5) =8*-2=-16 = 16+9=-7 = -7:5=1,4


2․Գտե՛ք այն թիվը, որի 20 %-ը հավասար է 60-ի։

20*60:100=12

3․Գտեք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) a+b, երբ a=1, b=3

3+1=4

բ) 2x-y, երբ x=5, y=6

2*5-6=4


4․Բարձացրեք աստիճան.

 ա) (7ab2)3=7ab^6,      բ) (34a2)3=34a^6
5․Գրառեք՝

ա) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու արտադրյալը:

a^2x2b

բ) a-ի քառակուսու և b-ի կրկնապատկի արտադրյալը:

a^2x2b

գ) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու եռապատիկի արտադրյալը:

a^3xb^6

դ) a-ի քառակուսու կրկնապատիկի և a-ի խորանարդի արտադրյալը:

a^4*a^3

6․Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) 3a+ 3b=3x*(a+b)

բ) 2x-2y=2x*(x-y)
գ) 5a+10=5x(a+2)
դ) 4-4a=4x*(1+a)

7․Բարձրացրեք քառակուսի.

1. (2m+n)2=4m2+4mn+n2

2. (2-x)2=x2-4x+4


8․Մի թիվ 4 անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը 39 է ։
Գտի՛ր այդ թվերը։

4x

x

4x-x=39

39:3=13

x=13

13*4=52

4x=52

52-13=39

Պատ՝․ 52և 13

9․Լուծի՛ր հավասարումը 

1․ 2x+5=11  

x=3

2.12+3x =35  

23/3 

3. x-15=6

x=21        

4. -25x=100

x=-4

10․Երկու հոգի 15 000 դրամը պետք է բաժանեին այնպես, որ մեկին մյուսից 4 անգամ շատ հասներ: Քանի՞ դրամ կհասնի յուրաքանչյուրին:

Առաջին մարդ -4x

երկրորդ մարդ-x

4x+x=15 000 դրամ

15 000:5=3000դրամ

x=3000 դրամ

3000*4=12 000 դրամ

4x=12000 դրամ

Պատ՝․ 12 000 դրամ

2020-2021 հաշվետվություն

2020-2021 հաշվետվություն

Ահա իմ բլոգը։

Առարկաների հաշվետվություն

Բաժինները։

Հայոց լեզու-https://laurasargsyan.home.blog/category

Հայոց Գրականություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Պատմություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Աշխարհագրություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Կենսաբանություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Քիմիա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1/

Ֆիզիկա

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Հանրահաշիվ

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be/

Երկրաչափություն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Ռուսերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Անգլերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Մաթեմատիկա-առանց-բանաձևերի

https://laurasargsyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%a5%d6%80%d5%ab/

Ընտրություն- Իտալերեն

https://laurasargsyan.home.blog/category/italiano/

Տնտեսության սպասարկման ոլորտի ճյուղերը

Տնտեսության սպասարկման ոլորտի ճյուղերը

Դասի հղումը 

 1. Ո՞րոնք են տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը:

Սպասարկման, արտադրողական, առողջական, հանգստի, կրթական, մշակույթի

 1. Ի՞նչ կապ կա սպասարկման ոլորտի և նյութական արտադրության ոլորտների միջև: 

Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը թեև նյութական արտադրանք չեն տալիս, սակայն նպաս- տում են նյութական արտադրության արագ զարգացմանը:

 1. Ինչու՞ է տնտեսությամ մեջ անընդհատ մեծանում սպասարկման ոլորտի դերը: 

Այն երկրեներում որտեղ զարգացած է զբոսաշրջությունը այդ երկրներում անընդհատ մեծանում սպասարկման ոլորտը

About future.

About future.

There are different ways to predict the future. It is celebrated in different countries in different . It all comes from man, there a man who believes, there is a man who does not believe. In my opinion, the best option, if you want to build your future անդ to become a good person in the future, it is a desire. If you imagine that you need a good job, to start doing it is just a miracle for the future. You just don’t have to get ahead of time because you don’t know what might happen in ten or twenty years. I do not believe in future warriors. Of course, there are things can coincide, but you can still plan your real future.
Միջազգային հաղորդակցության ուղիները

Միջազգային հաղորդակցության ուղիները

Դասի հղումը

 1. Ի՞նչ դեր ունի տրնասպորտը համաշխարհային տնտեսության գործում:

Տրանսպորտի միջոցով երկրները արտասահմանից իրենց պետություն են ներկրում տարբեր հումքեր։

 1. Տնտեսության զարգացման ներկա փուլում տրանսպորտի, որ տեսակն է ամենաարագը զարգանում: Պատասխանը հիմնավորել՚: 

Զարգանում է փոխադրամիջողները ցամաքային տրանսպորտը և օդային։

 1. Նշել հետևյալ ջրային ավազանների ամենախոշոր նավահանգիստները.

Ճապոնական ծով, Միջերկրական ծով, Հյուսիսային ծով, Կարիբյան ծով,Պարսից ծոց, Մեքիսկական ծոց, Արաբական ծով, Բենգալական ծոց, Ջիբրալթարի նեղուց, Բաբ-է-Մանդեբի նեղուց, Հարավ-չինական ծով, Արևելաչինական ծով, պանամայի ջրանցք, Սուեզի ջրանցք, Սև ծով, կարմիր ծով, Բալթիկ ծով, Բոտնիկական ծով, Լա մանշի նեղուց, Արաբական ծով, Բենգալական ծոց, դեղին ծով, Ջիբրալթարի նեղուց, Սև ծոց, Կասպից ծով(լիճ), Սպիտակ ծով, Օխոտի ծով, Բերինգի ծով, Բերինգի նեղուց: