Ահմեդի ուղտը առաջադրանքներ

Ահմեդի ուղտը առաջադրանքներ

06.11.19

Պատրաստվի՛ր Ավ․ Իսահակյանի  «Ահմեդի ուղտը» պատմվածքի քննարկմանը:

Առաջադրանքներ՝

1.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝

կիզիչ-Այրիչ, այրողական, բոցակեզ, բոցավառ:

թմբիր-Թմրություն, ընդարմություն, ընդարմացում;

կտրիճ-. Քաջ, քաջարի, խիզախ, արի, արիսաիրտ:

երդիկ-. Երդիք, երդ, (բրբ.). երդիս, Էրդիս, ցխինք, խեփեկ, պոլոզակ:

կալ-Կալատեղ, կալսանոց, կալսարան:

2.Ո՞րն է պատմվածքի արտահայտված գաղափարը:

Այս պտմվացքում ավել շատ խոսվում է նրա մասին, որ եթե ինչ որ պան կորցրել ես և շատ ես ուզում գտնել նպատակ ունես դու ամպայման կգտնես: Մարդիկ եթե քեզ խնդրում են օգնել իրենց ամպայամն ձեռք մեկնիր և օգնիր, որովհետև այն քեզ քո կյանքում օգուտ կտա քեզ մարդիկ ավելի կսիրեն ու կհարգեն:

Նոր թեմա Պատահույթի հավանականությունը

Նոր թեմա Պատահույթի հավանականությունը

Պատահույթի հավանականությունը

Տեսական նյութ

Հավանականությունների տեսությունը ծագել է դեռևս միջին դարերում և նրա ուսումնասիրության առարկան սկզբնապես եղել է ազարտ խաղերի մաթեմատիկական վերլուծությունը։  Հավանականության տեսությունն ընկած է նաև շատ կարևոր ու կիրառական նշանակություն ունեցող մի գիտության հիմքում, որը կոչվում է վիճակագրություն:

Մեր կյանքում տեղի են ունենում տարբեր երևույթներ, որոնք ունեն տարբեր ելքեր: Այդ ելքերից յուրաքանչյուրի իրականանալը պատահույթ է: Այն պատահույթները, որոնք ունեն իրականալու հավասար հնարավորություններ կոչվում են հավասարահավանական: Օրինակ հավասարահավանական է գիրքը բացելիս զույգ կամ կենտ համարով էջ բացվելու պատահույթը: Ավելի դյուրին է հավասարահավանական ելքերով երևույթների ուսումնասիրությունը: Պատահույթի ելքերից անհրաժեշտ ելքերը կոչվում են նպաստավոր, իսկ բոլոր, ընդհանուր ելքերը՝ հնարավոր: Այսպիսով, հավասարահավանական պատահույթի հավանականությունը՝ p-ն, որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

Снимок

Օրինակ՝ զառ նետելիս 3  թիվը դուրս գալու հավանականությունը հավասար կլինի՝  1/6 , քանի որ զառի վրա կա 6 հատ թիվ, այսինքն հնարավոր ելքերի քանակը հավասար է 6-ի, իսկ քանի որ մեզ պետք է դուրս գա 3, իսկ զառի վրա մեկ հատ 3 է, հետևաբար, նպաստավոր ելքերի քանակն էլ հավասար է 1-ի:

Ֆիզիկա տնային աշխատանք

Ֆիզիկա տնային աշխատանք

Տնային 2

1…Լուծել խնդիրներ

  1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 7 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 36 վարկյանում:

1/ 60 x 60=3600

2/  3600 : 7= 514մ

Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:

1.  15:90=6

2…Դ՛իտել վիդեոնյութը,թարգմա՛նել և բլեգում մի քանի նախադասությամբ շարադրել թե ինչ  հասկացար  ։

 

Մարմնի շարժը, որը մենք դիտում ենք ծառերի ամպերը լողացող Ձնաբուքեր, մարմնի ինքնաթիռը համեմատում է այլ մարմինների հետ, եթե ճանապարհի երկարությունը տեսանելի է մեքենայի վրա, նախքան որոշելը, թե ընկերն ինչով է շարժվում, որպեսզի պարզի ՝ մեքենա շարժվում է, թե հետևում է, թե ինչպես է փոխվում նրա դիրքը մյուսների հետ, օրինակ ՝ ծառերի տների ճանապարհային մակերեսները, եթե մեքենայի դիրքը փոխվում է այն բանի նկատմամբ, թե ինչ մարմինների մասին են ասում, որ շարժվում են այս մարմինների համեմատությամբ, մենք նույն կերպ ենք որոշում մարդուն ինքնաթիռը: Արդյո՞ք այս մարմնի դիրքը փոխվում է շրջապատող մարմինների մեջ: Եթե ​​մեքենայի դիրքը փոխվում է տների և ծառերի նկատմամբ, ասում են, որ այն շարժվում է այս մարմինների համեմատությամբ: Եթե շարժվող մեքենայի դիրքը չի փոխվում համեմատ, օրինակ, մեքենայում շարժվող գնացքի հետ, գնացքը չի տեղափոխվում միմյանց համեմատ: մարմինների շարժը `համեմատած երկրի հետ Մեխանիկական շարժման մեխանիզմներ Անհատական ​​արտադրանքի նույնիսկ անհատական ​​մոլեկուլի շարժումը նաև մեխանիկական շարժում է, որը փոխում է իր դիրքը տարածության մեջ `տեղափոխվելով մի տեղից մյուս մարմնի շարժում: թռչնի թռիչքը ձևով, այն կարող է լինել ուղիղ գիծ կամ կորի գիծ մոլեկուլի շարժման հետագիծ ՝ կոտրված գիծ 3 երկար հետագիծ ՝ բոլոր հատվածների երկարության գումարի գումարը շարժման հետագիծ Իր երկարության գարնանային գիծը, գազի մոլեկուլի ուղու կորը, ուղին ցույց են տալիս հիմնական միավորը:
Բանաոր մաթեմատիկա

Բանաոր մաթեմատիկա

Ֆլեշմոբյան խնդիրների քննարկում։

  1. Ջրով լի բաժակը կշռում է 500 գ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գ: Քանի՞ գրամ է կշռում կիսով չափ լցված բաժակը, իսկ կիսով չափ դատա՞րկ։

100+ջուր=500

500-100=400

ջուր/2=400/2=200

100+200=300

Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 27 է: Որքա՞ն է այդ թվանշանների գումարի կրկնապատիկը։

3 x 9= 27

3+9=12

Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9:20: Ամեն դասաժամից հետո տրվում է 10 րոպե դասամիջոց: Ժամը քանիսի՞ն կսկսվի 4-րդ դասաժամը, եթե 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է:

3=30

3x 45=135

Ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը 82 է: 3 տարի հետո ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը կլինի 103: Քանի՞ անդամ կա ընտանիքում:

82-103=21

21:3=7

կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 12 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 4 րոպեում: Որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե միաժամանակ բացեն բոլոր դռներ։

12+4=16

16:4=4

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

1) Դասարանի  աշակերտներից 14-ը տղաներ են, իսկ 11` աղջիկներ: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ օրվա հերթապահը կլինի աղջիկ:

1/ 14 + 11=25

11/25

p=11/25

l=

2) Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 110 համարակալված թերթիկների  միջից։  Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ  վերցված թերթիկի համարը կլինի 90։

110/1/110

3) Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։

3/6= 1/2

4) Զամբյուղում կա 4 կանաչ և 7 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ   պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,  որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է, բ) կանաչ է, գ) դեղին է։

7/11 — 4/11 — 0

5) Հայտնի է, որ 15 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան  լամպ գնելու հավանականությունը։

5/15=1/3

6) Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 25 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է  ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն

բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

25-1=24

24/25+

1/25-

7Տուփում կա 4 կարմիր, 8 սպիտակ և 6 սև գնդիկ: Տուփից հանում   են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ գնդիկը կլինի`

ա) սպիտակ, բ) սև, գ) կարմիր:

4/18

8/18

6/18

 

Շումեր

Շումեր

Հին միջագետքը։

Շումերը (նաև Շումերիա), միջագետքի հարավային մասում գտնվող հնագույն քաղաքակրթության անվանումն է։ Շումերական քաղաքակրթության տարածքը համապատասխանում է ներկայիս հարավարևելյան Իրաքին, այնտեղ ուր Եփրատ ու Տիգրիս գետերը լցվում են Պարսկական ծոց։ Շումերի բնակիչները կոչվում էին շումերներ կամ շումերացիներ։ Իրենք շումերներն իրենց երկիրը կոչում էին կի-էն-գիր («քաղաքակիրթ տիրակալների երկիր»)։ Շումերը կազմված էր մի շարք քաղաք-պետություններից, որոնցից էին Ուրը, Ուրուկը, Քիշը, Լագաշը, Նիպպուրը, Մարին, Սիպպարը և այլն։ Յուրաքանչյուր քաղաք-պետություն կառավարվում էր տիրակալի՝ թագավորի կողմից, ով կոչվում էր լուգալ (շում. մեծ մարդ)։ Հաճախակի քաղաք-պետությունների միջև տեղի էին ունենում պատերազմներ, ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էին տիրակալներ, ովքեր որևէ քաղաքի իշխանության ներքո միավորում էին ողջ Շումերը կամ նրա մի մասը։ Շումերը առևտրային հարաբերություններ էր հաստատել իր հյուսիսի հարևան Արատտա պետության հետ։ Արատտայից Շումեր էին գալիս արհեստավորներ տաճարներ կառուցելու համար։