Մաթեմատիկա տանը

Մաթեմատիկա տանը

Առաջադրանքներ

9

2) Ո՞ր  թվերն են կոչվում դրական, ո՞ր  թվերը՝ բացասական։  0 ցածր դրական 0 բարցր բացասական:

1, 2, 3, 4  ամբողջ թվերը կոչվում են բացասական

3)Ո՞ր  թվերն են կոչվում ամբողջ թվեր։

Եթե բնական թվերին միացնել 0 թիվը և բոլոր բացասական ամբողջ թվերը՝ 1,2,3,4,...,, ապա ստացված բազմությունն անվանում են ամբողջ թվերի բազմություն

2) Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները.

ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ +

բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ  մետր է։  —

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք  մետր է։ +

դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ —

ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք  մետր է։ —

զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր  քսաներկու մետր է։-

է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս  հարյուր իննսունյոթ մետր է։+

3) Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։ Ոչ բացասական:

4) Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.

ա) 170 տաքություն, +  գ) 100 ցուրտ,-

բ) 0-ից 20 ցածր-, դ) 0-ից 50 բարձր+:

5) Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն  հետևել իր քաշին և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին   կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն  ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի  թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:

400 — 200=200

300 : 3=100

200 : 100= 2

 

6) Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև,  ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը  տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11  հարկ:

11 — 2=9

Պատ/ 9- րդ հարկում

7) Բերե՛ք բացասական թվերի օգտագործման օրինակներ։

1 = 0 + 1,
2 = 1 + 1,
3 = 2 + 1,
4 = 3 + 1,

8

Ֆիզիկա տանը

Ֆիզիկա տանը

Տնային 2

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիդրօքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, KOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3,Mg(OH)2:

2.Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 3 ժամում, եթե ընթանա 600կմ/ժ արագությամբ:

 

S?

 

 

600 X 3= 1800 կմ/ժ

S=Vt

 

S=600

T=3