Գազի ճնշում

Գազի ճնշում

Գազի ճնշում՝ լաբորատոր աշխատանքներ։

Նպատակը ՝․ մի քանի փորձերով պարզել գազում ճնում կա թե ոչ եթե կա ապա այն ինչով է պայմանավորված և գազի ճնշումը ինչպես է փոփոխվում գազը բնութագրող մեծությունների փոփոխությունը

Փորձ 1 նպատակը պարզել գազում ճնշում կա թե ոչ և եթե կա ապա այն ինչով է պայմանավորված։

Անրաժեշտ սարքեր և նյութեր, օդահան պոմպ․ թվարկում ենք զանգով, չփքված փուչիկ բարակ թաղանթով և թել։

Փորձի ընդացքը․ Չփքված բարակ թաղանթով փուչիկի բերանը կապեցի թելով և դրեցի օդահան պոմպի զանգի տակ։ Օդահան պոմպի միջոցով զանգի տակից սկսեցի օդը դուրս քաշել։

Եզրակացություն՝․ Կարելի է շատ պարզ բացատրել մեր լաբարատոր աշխատանքի փորձը։ Երբ օդը զանգից հանում ենք, փուչիկի պատերի դրսից օդի մոլեկուլների հարվածները գրեթե վերանում է։ Փուչիկի մ ոլեկուլնները հարվածների հետևանքով այն ընդարձագվում է։