Հանրահաշիվ տանը

Հանրահաշիվ տանը

 1. 15a/20b = 3a/4b
 2. b/c
 3. 6xy/8x = 3y/ 4y
 4. 10mn/15mp 2n/ 3p
 5. 8ax/16ay = 4x/8y
 6. 2a^2/3ab= b1
 7. 24m^3/16^2n= 3m/2m
 8. m^4/m^7=m^3
 9. 5c/2c
 10. 3/4ab^2
 11. 5/2x
 12. 4/9q
 13. 9x/11y
 14. 3^4/10y
 15. 5b^2/4c^3
 16. 2a^2/3b^3
 17. a^2/a^2
 18. b^2/b^n
 19. x^4/x^4
 20. y^3/y^3n
 21. 1/x3n

38

 1. . a/3+b/3= a+b/3
 2. x/4-x/4=x-x/4
 3. 15a/7-a/7=14a/7
 4. 3/x+5/x=8/x
 5. x/m-y/m= x-y/m
 6. 6/a+5/a-7/a= 4/a
 7. 1/a+1/2a=2/2a+1=3/2a
 8. a/x-b/mx= ma-b/mx

39.

 1. a/b*c/d=ac/bd
 2. a/b*c/1=ac/b
 3. 9a/16b*2b/3=3a/8
 4. .2ac/3b

40.

 1. a4/b4
 2. m5/m2
 3. 25a2/16b
 4. 27x3/8x
 5. 16ab/25xy
 6. a4/b
 7. xy5/z5
 8. -27x3/8y