Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

1) Զուգահեռագծի պարագիծը 96 սմ է: Գտեք զուգահեռագծի կողմերը, եթե՝

ա) կողմերից մեկը մյուսից մեծ է 3 սմ-ով,

96:3=32

բ) կողմերից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից:

32*2=64

գ) կից կողմերը հարաբերում են ինչպես 1:3-ի:

2) Զուգահեռագծի անկյուններից մեկը 500է, գտեք մյուս անկյունները:

=360

2x+100=360

2x=360

X=130

3) Գտեք զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 1300է:

1x=180

2x=360

1300-360=940

940:2=470


4.Տրված է՝ ∢A=44° ∢C=104°

Գտի՛ր մյուս անկյունները ։


.Trapece (ne vienādsānu).JPG

x=180

  1. 104-44=60
  2. 180-60=120