129.

 1. 180-56=124

Պատ՝․ 1240

130.

x=6

x=3

 1. 180:3= 60
 2. 60*2= 120

Պատ՝․ 120 ստ

131.

 1. 180-20=160
 2. 160:2=80

Պատ՝․ 80

132.

 1. 180-40=140
 2. 140-69=71

Պատ՝․ 71

133.

 1. 180:3=60

Պատ՝․ 60

134. ոչ չիկարող որովհետև կխախտվի

135. այո կարող է

136. 180-120= 60

137. 180-45=135

135:2=67,5

Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

178.

1. 90-21= 69

179.

X=4

X+X=5

5X=90

X=90 :5= 18

X= 18*4=72

Պատ․՝ 72 x

180.

x= 7x+2x=9x

x= 90:9=10

x= 10 *2= 20

x= 10 * 7= 70

Պատսխան՝․ 7x=20 2x= 70

181.

 1. 90- 450=45

Պատ՝․ Հավասարասրուն եռանկյունները իրար հավասար են 2 էջերն Էլ 450

182.

 1. 180-27=153
 2. 153-90=63

Պատ՝․ 630

183.
 1. 7*2= 14

Պատ՝․ <AB=14

184.

 1. 17:2=8,5

185.

 1. 5*10=50

Պատ՝․ 50

186. 90-60=30

8 *2=16

պԱՏ՝․16

187.

Ուժերի չափում ուժաչափ․

Ուժերի չափում ուժաչափ․

Լաբ․ աշխատանք

Նպատակը օգտվելով ուժաչափից չափել՝ ուժերը։

Անրաժեշտ սարքեր ուժաչափ, մարմին (փայտե չորսյուն) և տարբեր ողորկությամբ հարթություններ։

Աշխատանքի ընթացքը — ուժաչափից օգտվելու համար ես որոշեցի ուժաչափի սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը չափման սխալը։

Սանդղակը դա գործիքի վրա արված բաժանումների գծիկները և որոշ գծիկների մոտ գրված թվերի ամբողջականություն է։ Թվերը միասին ներկայացնում Է սանդղակ։

Ուժաչափի բաժանման արժեքի որոշելու համար ես գտա սանդղակի մոտակա այն երկու գծիկները, որոնց կոխքին մեծության թվային արժեքներն են գրված։ (3-4) -Այնուհետև մեծ արժեքից հանեցի փոքրը (4-3) ստացվում է 1 — նյուտոն, ստացված թիվը բաժանեցի դրանց միջև բաժանումների թիվին։ Բաժանումների թիվը 10- է

1:10=0.1 Ն

Ամեն բաժանումը ՝․ 0.1 Նյուտոն․

Այնուհետև որոշեցի չափման սխալը՝ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին + — նշանով։

(0.2 Ն:2=) (-+0.05 Ն)