Երկրաչափություն տանը․

Երկրաչափություն տանը․

4)Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

////

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

  1. 10*5=50
  2. 50-5=45

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:

  1. 12+4+32=48

Պատ՝․ 48սմ է եռանկյան կողմերը։

Երկրաչափություն դասարանում։

Երկրաչափություն դասարանում։

22.04.2021
1) Գտնել եռանկյան անկյունները

1. 40+40=80

2. 180-80=100

2) ABC հավասարակողմ եռանկյան BC կողմի D միջնակետից տարված է AC ուղղին ուղղահայաց՝ DM-ը: Գտեք AM-ը, եթե AB=10սմ:

1. 90-60=30

2.10:2=5

3. 5-2,5

4. 10-2,5=7,5


3)
Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված բարձրությունը 7,6սմ է, իսկ եռանկյան սրունքը 15,2սմ: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները:4)Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:

Մայիսյան … հավաք Իտալերեն նախագծեր․

Մայիսյան … հավաք Իտալերեն նախագծեր․

Բարև ես Լաուրան եմ Իտալերենի խմբից։ Ես արդեն 2 տարի է ինչ Իտալերեն խմբում եմ։ Մենք Սեպտեմբերից մինջև հիմա շատ հետաքրքիր նախագծեր ենք իրականացրել։ Որոնցից են Իտալական խոհանոց, լեզվի ուսուցումը լեզվագրից, ինտելեկտուալ խաղեր, Իտալական Վերածնոնունդը և ժամանակակից արվեստը, իտալական ռադիո։ Հանդիպել ենք մեր Իտալացի հյուրին Բիանկաին։ Եվ հիմա ել պատրաստվում ենք ներկայացնել թատրոն։ Նաև մենք իրականացրել ենք Հայ Մեծերը Իտալաերնով նախագիծը։ Իսկ մնացածը կարող եք դիտել ներքևում հղումների շնորհիվ։

Ciao, sono Laura della band italiana. Sono nel gruppo italiano già da 2 anni. Abbiamo realizzato molti progetti interessanti da settembre. Tra questi ci sono la cucina italiana, i giochi intellettuali. Abbiamo incontrato la nostra ospite italiana Bianca. E ora presenteremo un teatro. Abbiamo anche implementato il progetto Armenian Greats in italiano. Puoi vedere il resto grazie ai link sottostanti.

Ciao, sono Laura della band italiana. Sono nel gruppo italiano già da 2 anni. Abbiamo realizzato molti progetti interessanti da settembre. Tra questi ci sono la cucina italiana, i giochi intellettuali. Abbiamo incontrato la nostra ospite italiana Bianca. E ora presenteremo un teatro. Abbiamo anche implementato il progetto Armenian Greats in italiano. Puoi vedere il resto grazie ai link sottostanti.

Հղումները

Կարդում ենք Եղիշե Չարենց Իտալերենով

Վերածնունդն ու ժամանակակից արվեստը — նախագծի ամփոփում, շարունակական նախագիծ է

Ջ․ Ռոդարիի գրքի թարգմանություն

Մասնակցություն մեդիաուրբաթին

Օրը Բիանկայի հետ

Հմագործակցային աշխատանք Լիլիթ Բլեյանի հետ երգերի թարգմանություն Musica Proibita երգի բառերի թարգմանություն Իտալերենից Հայերեն

Իտալական ընտրության ճամբար։

Իտալերեն — խոհանոց Pizza